خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24263   بروزرسانی: 30-11-1397

Payam Ashtari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مباحث ویژه دکترا2. مقاومت مصالح 1 و 23. مقررات ملی ساختمان4. طراحی سازه های بلند5. طراحی سازه ها در برابر زلزله، طراحی سازه های فولادی، بارگذاری، دینامیک سازه ها، کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران.