خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24111   بروزرسانی: 13-12-1398

Alireza Firoozfar

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مکانیک خاک-مکانیک خاک پیشرفته-ژئوتکنیک لرزه ای-لرزه شناسی و مهندسی زلزله- ژئوتکنیک زیست محیطی