خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6504   بروزرسانی: 06-12-1397

MohammadMostafa Mohammadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ساخت در ابعاد ریز2. سیستم های اندازه گیری3. عملیات های حرارتی4. روش های تولید