خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:14140   بروزرسانی: 21-09-1395

Mohamad Bagher Zandi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. کاربرد مدلهای خطی در اصلاح نژاد دام2. ژنتیک و اصلاح نژاد دام3. ژنتیک دامی4. طرح آزمایشات کشاورزی5. آمار و احتمالات زیستی