خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 706-720 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت دانشجوييپرداخت اجاره بهاء خوابگاه
دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان در خصوص پرداخت اجاره بهاء خوابگاه
18-09-1397
معاونت پژوهش و فناوریمعاونت پژوهشی برگزار می کند
کارگاه طراحی آزمایش به روش تاگوچی، زمان: 26 آذر ماه 97
19-09-1397
روابط عمومياساتید دانشگاه زنجان در فهرست دانشمندان برتر ESI
براساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام،اساتید دانشگاه زنجان درفهرست دانشمندان یک درصد برترESI قرار گرفتند
19-09-1397
روابط عموميدر آزمایشگاه اپتیک دانشگاه زنجان به ثمر رسید:
طراحی و ساخت سیستم آزمایشگاهی ارتباط دید مستقیم لیزری با پهنای باند 150Mb/s
19-09-1397
معاونت آموزشيارزشیابی کیفیت ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
ارزشیابی کیفیت ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
20-09-1397
روابط عموميحضور صاحب 280 اختراع داخلی و بین المللی در دانشگاه
برنامه اختراع و تولید دانش از بطن قرآن کریم با حضور دکتر روح الله شریفی در دانشگاه زنجان برگزار شد
20-09-1397
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری
ارزیابی ژنوتیپ های گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) با استفاده از برخی داده های اگرومورفولوژیک، متابولیک و . .
20-09-1397
مرکز رشد واحدهای فناورینوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن ­بازار
برگزاری نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن ­بازار استان در محل کارخانه کبریت مورخ 21 لغایت 23 آذر
20-09-1397
روابط عموميبرگزاری مانور زلزله در دانشگاه زنجان
هدف این مانور افزایش تاب آوری و تمرین برای ارتقای دانش و مهارت دانشجویان در جهت پیشگیری از خسارات زلزله بود
21-09-1397
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبرینماز جمعه
شرکت در نماز عبادی سیاسی جمعه
21-09-1397
دانشکده علوم انسانیسخنرانی مشترک آقای دکتر مهدی نصیری ودکتر حسین اترک
تحت عنوان اخلاق در پژوهش (سرقت ادبی) زمان 25 آذرماه در سالن روزبه دانشکده علوم انسانی ساعت 12-13
21-09-1397
معاونت برنامه ریزی و نظارتاطلاعیه
اعلام زمان آزمون دوره آموزشی "کار با GPS"
21-09-1397
معاونت برنامه ریزی و نظارتاطلاعیه
اعلام زمان آزمون دوره آموزشی "کار با GPS"
21-09-1397
رصدخانه دانشگاه زنجانبازدید مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان یک زنجان از رصدخانه
بازدید دانش آموزان مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان یک زنجان (دوره اول متوسطه) از رصدخانه دانشگاه
21-09-1397
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن علمی دانشجویی گیاهپزشکی برگزار می کند؛
مسابقه ی کتابخوانی
24-09-1397