خانه  :: اساتید  :: اخبار

صندوق سبز دانشگاه زنجان عضو می پذیرد.
این صندوق از بهمن ماه 1394 با هدف حفظ و احیاء محیط زیست و رسیدن به محیط زیست مطلوب و پایدار تشکیل گردیده است. 

 

صندوق سبز دانشگاه زنجان (صندوق خیریه حامی محیط زیست) عضو می پذیرد.

 

امروزه، شرایط زیست محیطی به حدی بحرانی است که ، بسیاری از تصمیم گیران ملی ، منطقه ای و جهانی را به واکنش وا داشته است، هرچند که این واکنش ها تا اجرا فاصله زیادی دارند.

تاثیر گازهای گلخانه ای، تغییرات آب و هوائی، تخریب لایه ازن ، کاهش منابع تجدید ناپذیر، آلودگی هوا، بحران آب و سایر مسائل زیست محیطی، موضوع حفاظت از محیط زیست را به یکی از مهم ترین مسائل در سطح جهان تبدیل کرده و در کانون توجه جامعه جهانی قرار داده است.

اما این مسائل و مشکلات زیست محیطی، که تمامی زوایای زندگی اجتماعی و زیست بوم بشری را در بر گرفته، پیش ازهر چیز نیازمند درک درست و همگانی از شرایط بحرانی کنونی و ترسیم روشنی از مسیر پیش رو می باشد. شرط تغییر از وضع موجود به وضع مطلوب از جنبه زیست محیطی، نیازمند باز آفرینی کامل ارزش ها ، پندارها و کردارها در میان گستره وسیعی از کنشگران ، اعم از دانشگاه ها و مراکز آموزشی، سازمان ها، سیاستگذاران ، برنامه ریزان ملی و منطقه ای و جهانی است.

در این بین دانشگاه و دانشگاهیان به جهت نقش بی بدیل خود از جنبه آموزشی و فرهنگ سازی و همچنین تاثیر و اثربخشی که در تغییر ارزش ها و نگرش ها و رفتارهای افراد دارند، مهم تر از سایرین است.

 

از این رو جمعی از کارمندان و اعضاء هیات علمی دانشگاه زنجان از بهمن ماه 1394 با هدف حفظ و احیاء محیط زیست و رسیدن به محیط زیست مطلوب و پایدار اقدام به ایجاد صندوق سبز (صندوق خیریه حامی محیط زیست) نموده اند. این صندوق با همکاری و مشارکت یکایک دانشگاهیان محترم، قصد دارد اقدامات و فعالیت هایی رادر جهت حفظ و احیاء محیط زیست ونیز حمایت از ابتکارات و فعالیت های افراد دوستدار محیط زیست انجام دهد. تا از این طریق هم در جهت ارتقاء و بهبود فرهنگ حفظ و صیانت از محیط زیست در بین دانشگاهیان محترم  گام برداشته باشد و هم  بخشی از تعهد  و مسئولیت خود را نسبت به محیط زیست و زیست بوم  انجام دهد.


ضمن تقدیر و تشکر از عزیزانی که در این صندوق مشارکت نموده اند، به اطلاع سایر همکاران میرساند در صورت تمایل به عضویت و مشارکت جهت رند کردن 5 رقم آخر حقوق ماهانه (بطور میانگین ماهیانه 5 هزار تومان) و یا اعلام رقم ثابت می توانند با شماره تلفن های 2441 و 2461 تماس حاصل فرمایند.

 

                                                                                                 صندوق سبز دانشگاه

 


ارسال شده در مورخه: 18-3-1395