خانه  :: اساتید  :: اخبار

کنگره وهمایش زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی
دانشگاه زنجان میزبان اولین گنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهیبه گزارش روابط عمومی دانشگاه، اولین گنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی در سالن همایش های بین المللی غدیر دانشگاه بتاریخ 5 و 6 شهریور 1397 (مقارن با ایام بزرگداشت ابوعلی سینا و محمد ابن زکریای رازی) برگزار خواهد شد.

این همایش با همکاری انجمن گیاهان دارویی ایران، ستاد توسعه علوم فناوری گیاهان دارویی، ستاد توسعه زیست فناوری، وزارت جهاد کشاورزی و انجمن گیاهان دارویی ترکیه و همچنین همکاری محققین برجسته جهانی در حوزه بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و قارچ های کوهی از کشورهای ترکیه، اسپانیا، چین و هلند برگزار خواهد شد.

گفتنی است محور های این همایش عبارت اند از :

·         مهندسی ژنتیک، تنوع ژنیتیکی، کشت بافت، بیان ژن، متابولیت های ثانویه و فیزیولوژی گیاهی

·         داروهای گیاهی و طبیعی مبتنی بر زیست فناوری

·         زیست فناوری و زیست شناسی قار چ های کوهی-خوراکی و صنعتی

·         صنایع مرتبط با زیست فناوری در گیاهان دارویی و قارچ های خوراکی

·         اقتصاد فناوری های نوین زیستی در حوزه گیاهان و قارچ های دارویی

·         ترویج علوم زیست فناوری در حوزه گیاهان دارویی و قارچ های خوراکی

·         گیاهان دارویی، حفاظت از مراتع و محیط زیست

·         سایر پژوهش های مرتبط با گیاهان و قارچ های دارویی و مشتقات دارویی

 

 


ارسال شده در مورخه: 14-11-1396

آخرين اخبار با موضوع: سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی آینده - داخل دانشگاه

سخنرانی علمی گروه ریاضی- درباره عدد نپر

یکشنبه 96/9/5 ساعت 15-14 سالن سمینار گروه ریاضی

   

انجمن علمي شيمي با همكاري معاونت پژوهشي برگزار مي كند:

کارگاه آشنایی با چهارچوبهای آلی-فلزی MOFs - دوره پیشرفته

   

دانشگاه زنجان میزبان اولین همایش ملی گوسفندافشاری

دانشگاه زنجان 4 بهمن ماه 1396 میزبان "اولین همایش ملی گوسفند افشاری" خواهد بود

   

دانشگاه زنجان میزبان دومین همایش ملی صنعت اسب کشور

دانشگاه زنجان میزبان دومین همایش ملی صنعت اسب کشور در تاریخ 6 اردیبهشت ماه 1397 خواهد بود

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی آینده - داخل دانشگاه

دانشگاه زنجان میزبان دومین سمینار شیمی کاربردی ایران