خانه  :: اساتید  :: اخبار

رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد استان زنجان منصوب شد
دکتر مرتضی واحد پور به عنوان رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد استان زنجان منصوب شددکتر مرتضی واحد پور به عنوان رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد استان زنجان منصوب شد

پیش از این دکتر حسن طغرانگار که در تیر ماه سال 1396 بعنوان رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان زنجان  منصوب شده بود جای خود را به دکتر مرتضی واحدپور  داد. 

مرتضی واحدپور عضو هیات علمی دانشگاه زنجان و دکتری خود را در رشته شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان اخذ کرده است و در سوابق ایشان مدیر گروهی رشته شیمی و ریاست دانشکده علوم دانشگاه زنجان دیده می شود.

 

 

 

;
ارسال شده در مورخه: 14-08-1398