خانه  :: اساتید  :: اخبار

پایان نامه دانشجوی دانشگاه زنجان در میان پایان نامه های برتر ۹۸
در هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران پایان نامه کارشناسی فاطمه ملکی نائل به دریافت رتبه دوم گردیدپایان‌ نامه‌ های برگزیدگان مسابقه پایان ‌نامه برتر سال ۱۳۹۸ در دو مقطع دکتری و کارشناسی ارشد در هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ارائه گردید و نهایتا با ارزیابی هیات داوران از ارائه پایان نامه ها و همچنین نتایج اولیه ارزیابی مدارک و مستندات ارائه شده، برگزیدگان نهایی این مسابقه انتخاب شدند.

در ارزیابی های بخش پایان نامه های کارشناسی ارشد، پایان نامه مهندس فاطمه ملکی (دانش آموخته کارشناسی ارشد و دانشجوی دوره دکتری دانشگاه زنجان) با عنوان «مطالعه آزمایشگاهی عملکرد و آرایش شعاعی آبشکن های نفوذپذیر بر آبشستگی رودخانه» و با راهنمایی دکتر سعید عباسی نائل به دریافت رتبه دوم گردید.

 

;
ارسال شده در مورخه: 05-12-1398