خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتصابات صورت گرفته
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات انجام شدطی احکامی از سوی ریاست دانشگاه، دکتر علی شمس عضو هیأت علمی گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی بعنوان سرپرست دانشکده کشاورزی، دکتر احسان خواصی عضو هیأت علمی گروه مکانیک و دکتر محمود کاظمی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی به عنوان مدیران گروه های مذکور منصوب شدند و از زحمات دکتر علی رضا واعظی، دکتر داود افشاری و دکتر ذکراله مروتی در زمان تصدی مسئولیت های فوق تقدیر و تشکر بعمل آمد.

سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر است:

 دکتر علی شمس دانشیار گروه آموزشی ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه تهران (ترویج و آموزش کشاورزی) به ترتیب طی سال های 80-1376، 82-1380 و 87-1382 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی: 49 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر: 3 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی: 94 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی: 5 مورد

گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فناوری اجرا شده: 3 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه: 41 مورد

داوری و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی: 96 مورد

 

 دکتر احسان خواصی استادیار گروه آموزشی مکانیک،  دوره کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (مهندسی مکانیک) طی سال های 86-1382 گذرانده و دوره های کارشناسی ارشد و دکتری وی در دانشگاه صنعتی شریف (مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی) به ترتیب طی سال های 88-1386 و 93-1388 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی: 19 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی: 11 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی،ترجمه کتاب و دانشنامه: 1 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه: 23 مورد

داوری و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی: 9 مورد

 

 دکتر محمود کاظمی استادیار گروه آموزشی روانشناسی عمومی، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه شهید چمران اهواز (علوم تربیتی) طی سال های 70-1366 و دوره کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه علامه طباطبایی (برنامه ریزی آموزشی) طی سال های 73-1370 گذرانده است. دوره دکتری وی نیز در دانشگاه شهید چمران (علوم تربیتی) طی سال های 87-1381 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی: 9 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر: 4 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی: 33 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی: 20 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه: 30 مورد

داوری و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی: 38 مورد

;
ارسال شده در مورخه: 05-08-1400

آخرين اخبار با موضوع: دفتر ریاست و روابط عمومی

روز تکریم بازنشستگان گرامی باد

25 ذی الحجه روز خانواده و تکریم از بازنشستگان گرامی باد (13-05-1400)

   

واکسیناسیون اساتید و کارمندان دانشگاه:13و 14 مردادماه 1400

واکسیناسیون اساتید و کارمندان دانشگاه روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۱۳ و ۱۴ مردادماه در محل سالن ورزش شماره 1 (12-05-1400)

   

طرح های عمرانی

طرح های عمرانی (28-01-1400)

   

اختلال در سرور تلفن های تحت پوشش IP Phone

تا زمان برطرف نمودن مشکل، دانشجویان ارجمند می توانند مسائل آموزشی خود را با شماره زیر در میان بگذارند (27-11-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر ریاست و روابط عمومی

اساتید دانشگاه زنجان در میان 2 درصد افراد پراستناد