خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19558   بروزرسانی: 13-08-1398

mohammad mostafavi
محمد مصطفوی
استادیار

پست الکترونيکی
mmostafavi [at] znu [dot] ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mostafavi-mohammad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4211

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه برق، صندوق پستی 45195-313