خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 24-1-1401
دانشکده علوم

ریاست دانشکده علوم

 
دکتر میر سعید سید دراجی
 
   
تلفن: 55 23 3305 24 (98+)
فکس: 03 32 3228 24 (98+)
پست الکترونیک: dorraji@znu.ac.ir
صفحه شخصی: http://www.znu.ac.ir/members/dorraji-saeed
 
   

بازدید امروز: 9