خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:43448   بروزرسانی: 25-05-1394

Hossein Mohammadi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  محمد مصطفویموسوی نیا میرجوادحسین محمدیمظفری تازه کند بهزاد
Fast Convergence Resource Allocation in IEEE 802.16 OFDMA Systems with Minimum Rate Guarantee
تخصیص منابع سریع در سیستمهای IEEE 802.16 OFDMA با تضمین حداقل نرخ
China Communications Issue 13 (2016-12-20PP. 120-131 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  حسین محمدی
Computerized Linking of Capital Markets - A Viable Approach
اتصال کامپیوتری بازار های سرمایه - مدلی قابل حصول
بورس اوراق بهادار - سازمان بورس و اوراق بهادار شماره 29 (1394/02/01صفحات 137-154 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  ناصر یزدانیحسین محمدی
DMP-tree: A dynamic M-way prefix tree data structure for strings matching
درخت دی ام پی: یک ساختار داده پویا برای انطباق رشته
COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING Issue ۳۶ (2010-10-01PP. 818-834 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  حسین محمدیندایی اسکویی احسانمحسن افشارچیناصر یزدانی
A PERCOLATION MODEL OF MOBILE AD-HOC NETWORKS
یک مدل پرکولیشن از شبکه های اقتضایی سیار
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C Issue ۲۰ (2009-07-03PP. 1871-1902 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 15. محمد علی طاولیحسین محمدیمجید مقدادی
روشی جدید برای زمانبندی مقاوم در برابر خطای وظایف بیدرنگ در پردازندههای چندهستهای
A new fault-tolerant scheduling method for real-time tasks in multicore processors
کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات  دبیرخانه دائمی همایش, تهران, 1395/03/12 - 1395/03/12
ملی معتبر 14. شیرین پیریحسین محمدیشبنم طاوی
موقعیت یابی داخلی با خوشه بندی گوشی‌های همراه
Indoor localization by partitioning cell phones
کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران انجمن کامپیوتر, تهران, 1394/12/18 - 1394/12/20
بین‌المللی 13. محسن فلاح نوش آبادیحسین محمدیمجید مقدادی
ایزوله سازی کارایی برای برنامه های کاربردی چند مستاجری در محیط های رایانش ابری
Performanve Isolation for Multi-tenant Application in Cloud Computing
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فن آوری اطلاعات  دانشگاه صنعتی مالک اشتر و دانشگاه علمی کاربردی, تهران, 1394/11/15 - 1394/11/15
ملی معتبر 12. حجت کلیحسین محمدی
شاخص بندی خودتنظیم و قابل گسترش با Cached DMP-Tree
Self Adeptive and Scalable Indexing Using Cached DMP-Tree
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 2015-05-10 - 2015-05-14
ملی معتبر 11. مصطفوی محمدموسوی نیا میرجوادحسین محمدیمظفری تازه کند بهزاد
نگاشت منابع تخصصی در WIMAX در ستونهای با عرض نیمه ثابت (SFWBM)
Mapping of Allocated Resources in WIMAX with SFWBM
-- تهران، دانشگاه جامع امام حسین و انجمن علمی, تهران, 2013-12-09 - 2013-12-10
ملی معتبر 10. محمد مصطفویموسوی نیا میر جوادحسین محمدی
نگاشت منابع تخصیص یافته با ستون های با عرض ثابت (FWBM) در فریم WiMax
Mapping of Allocated Resources with fixed-width columns (FWBM) in the WiMAX frame
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2013-05-14 - 2013-05-15
ملی معتبر 9. جعفری محمدعبدالهی نداحسین محمدی
پیش بینی موقعیت نودها در شبکه های اقتضائی با روش یادگیری lazy
Predicating the Location of Nodes in Ad Hoc Network by Lazy
innovative computing technology تهران-دانشگاه تهران, تهران, 2011-12-13 - 2011-12-15
بین‌المللی 8. اصغر تاج الدین اشکفتکیحسین محمدیمحسن افشارچیخادمی کورشیزدانی فرزانهصادقی امین
طراحی و اجرای آزمون استرس برای ارزیابی عوامل امنیتی سایبر در سیستم های فرماندهی کنترل
Design of Stress Testing for Evaluating Security Agents on Command and Control Systems
کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران تهران-دانشگاه صنعتی مالک اشتر, تهران, 1388/08/26 - 1388/08/27
بین‌المللی 7. حسین محمدیمحسن افشارچیاصغر تاجدین
روشی مبتنی بر پرکولیشن برای بازیابی ارتباطات فرماندهی و کنترل در شبکه‌های اقتضایی نظامی
َA percolation Approach to Disaster Survivance of Moobile ad-hoc Military command and control networks
کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران دانشگاه مالک اشتر, تهران, 1388/08/26 - 1388/08/27
بین‌المللی 6. حسین محمدیحسنلو محمودمحمود یزدانیموقر علیشکری رضا
پشتیبانی از قابلیت سیار بالا
Supporting high mobility by end-host assistance - preventing overrunning of routing protocols
Asia-Pacific Conference on Communications  Bangkok, Thailand, 2007-10-21 - 2007-10-23
ملی معتبر 5. یابنده میثمحسین محمدیناصر یزدانی
مسیریابی چندمسیره در شبکه های اقتضایی سیار: مسایل طراحی
Multipath Routing in Mobile Ad hoc Networks: Design Issues
کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران دانشگاه شهید بهشتی تهران, تهران, 1385/12/01 - 1385/12/03
بین‌المللی 4. حسین محمدیناصر یزدانی
یک مجموعه دستورالعمل مشتق شده از ژنتیک برای پردازنده های شبکه پر سرعت
A Genetic-Driven Instruction Set for High Speed Network Processors
Internation Conference on Computer Systems and Applications Sharjah, United Arab Emirates, 2006-03-08 - 2006-03-11
بین‌المللی 3. ظزیف زاده سجادحسین محمدیخانمیرزا حامدناصر یزدانی
الگوریتم چندمسیره توزیع شده برای فراهم آوردن مسیریابی با تضمین پهنای باند
A distributed multipath algorithm for providing bandwidth guaranteed routing
The Joint Conference of the 10th Asia-Pacific Conference on Communications (2004) and the 5th International Symposium on Multi-Dimensional Mobile Communications Proceedings Beijing, China, 2004-08-29 - 2004-09-01
بین‌المللی 2. قاسمی حمیدرضاحسین محمدیرباط میلی بهنامناصر یزدانی
ارتقاء پردازنده های عام منظوره برای پردازش شبکه
Augmenting general purpose processors for network processing
IEEE International Conference on Field-Programmable Technology توکیو, Japan, 2003-12-15 - 2003-12-18
بین‌المللی 1. حسین محمدیناصر یزدانیرباط میلی بهنامنورانی مهرداد
راهکار سخت افزاری برای جدول های مسیریابی
HASIL: hardware assisted software-based IP lookup for large routing tables
IEEE International Conference on networks sydney, Australia, 2003-09-28 - 2003-10-02