خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29405   بروزرسانی: 29-06-1397

Hossein Atrak
حسین اترک
دانشیار

پست الکترونيکی
atrak.h@znu.ac.ir      atrakhossein@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/atrak-hossein

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4183

فکس
   +98 (0) 24 3228 3201

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه فلسفه، طبقه سوم، اتاق 333.

 

 

دکتر حسین اترک 

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان.

دکترای فلسفه تطبیقی از دانشگاه قم، 1386.

دانشیار رسمی پایه 17 دانشگاه زنجان.

زمینه‌های پژوهشی: فلسفه اخلاق، فلسفه دین و کلام اسلامی

آدرس: زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه فلسفه.

ایمیل: Atrak.h@znu.ac.ir

وب سایت دانشگاهی: http://www.znu.ac.ir/members/atrak-hossein

سوابق آموزشی:

کارشناسی ارشد، فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم، 1380-1382.

دکتری فلسفه تطبیقی، دانشگاه قم، 1382-1386.

سوابق علمی-اجرایی

مدیر گروه فلسفه دانشگاه زنجان، 1392-1394

مدیر گروه فلسفه دانشگاه زنجان، 1399-

مدیر و عضو هیأت تحریریه نشریه تأملات فلسفی دانشگاه زنجان.

سردبیر و عضو هیأت تحریریه نشریه تأملات اخلاقی دانشگاه زنجان.

عضو پیوسته انجمن اخلاق زیستی ایرانی.

‌دبیر علمی دومین همایش ملی نظریه های اخلاقی، دانشگاه زنجان، 1390

دبیر علمی سومین همایش ملی اخلاق کاربردی، دانشگاه زنجان، 1391

دبیر علمی چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی، دانشگاه زنجان، 1393.

سوابق پژوهشی:

پژوهشگر برتر استان در حوزه علوم انسانی، سال 1396.

فرصت مطالعاتی 1395-1396 دانشگاه هاروارد آمریکا.

1. کتاب‌ها:

 1. وظیفه‌گرایی اخلاقی کانت، انتشارات فرهنگ و علوم اسلامی، 1392. (برندة جایزة بهترین کتاب فصل ایران 1392)
 2. نظریه اعتدال در اخلاق اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1395 (کتاب شایستة تحسین کتاب سال حوزه 1396)
 3. اصل صداقت در فلسفه اخلاق، در دست انتشار، توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 4. نقد نظریة عصمت انبیاء در کلام شیعه، 1397، منتشر نشده.

2. مقالات:

تعداد مقالات پژوهشی و ترویجی: 67 / مقالات همایشی 13

1-2. مقالات انگلیسی:

 1. A Critical Study of Muslim Theologians’ Justifications of Adam’s Sin, The Journal of Contemporary Islamic Studies, Accepted, Unpublished.
 2. A Comparative Study between the Attributes of Jesus in Christian Theology and Muhammadan Reality in Islamic Theosophy. The Quarterly Journal of Philosophical Investigations. Vol. 14/ Issue: 32/ autumn 2020.
 3. Muslim Moralists’ Contributions to Moderation Theory in Ethics. Hossein Atrak. Robab Khosravi. The Journal of Ethical Reflections. 1 (2): 69-92. Summer 2020.
 4. An Argument in Defense of Voluntary Euthanasia, Journal of Philosophical Investigations, Vol. 13/ Issue. 28/ fall 2019.
 5. Intention Involvement in the Nature of Plagiarism, International Journal of Ethics & Society (IJES). Vol. 2, No. 1 (2019).
 6. An Analytical Study of the Nature of Backbiting in Islamic Ethics, The Bloomsbury Handbook of Islamic Ethics. Unpublished.
 7. Avicenna’s Virtue Ethics, The Bloomsbury Handbook of Islamic Ethics. Unpublished.

2-2. مقالات در حوزه کلام اسلامی و فلسفه دین

 1. بررسی دلالت آیة «لاینال» بر عصمت انبیاء، تأملات فلسفی، دورة یازدهم، بهار و تابستان 1400، ص 199-222.
 2. بررسی دلالت آیة «اطیعوا» بر عصمت. فصلنامه حکمت معاصر، پیاپی ۳۰، بهار و تابستان ۱۳۹۹، صص ۱ -۲۱.
 3. بررسی و نقد براهین نقض غرض و اعتماد در اثبات عصمت انبیاء. پژوهشنامه فلسفه دین. سال هجدهم شماره ۱، پیاپی ۳۵، بهار و تابستان ۱۳۹۹، صص ۲۱۷ -۲۳۹.
 4. نقد و بررسی راه کار ترک أولی در توجیه خطاهای انبیاء، پژوهش‌های فلسفی -کلامی، شماره 2، پیاپی 76، تابستان 1397، صص 29-56.
 5. بررسی تأویلات خواجه نصیر طوسی از آیات معاد در رساله آغاز و انجام، اصغر آقائی، حسین اترک، فصلنامه اندیشه نوین دینی، شماره 49، تابستان 1396، صص 115-134.
 6. بررسی نقش جبرئیل در نزول لفظی وحی از منظر عرفان اسلامی. اصغر اقائی، حسین اترک، محسن جاهد. فصلنامه نقد و نظر، سال بیست و چهارم شماره ۱ (پیاپی ۹۳، بهار ۱۳۹۸)، صص ۳۱ -54.
 7. وحی رؤیایی: بررسی نظریه رؤیاانگارانه وحی. اصغر اقائی، حسین اترک. فصلنامه اندیشه نوین دینی، پیاپی ۵۷ (تابستان ۱۳۹۸)، صص ۷۱ -۸۲.
 8. خدا در فلسفه افلاطون، طیبه شاددل، منصور ایمان پور، حسین اترک. پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز، 1399.
 9. بررسی معنای سرمدیت خدا از نگاه سویین برن، طیبه شاددل، منصور ایمان پور، حسین اترک. جستارهای فلسفه دین. سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان 1399 ، صص 77-100.
 10. مقایسه لوگوس مسیحی(حقیقت عیسوی) و حقیقت محمدی، فصلنامه فصلنامه علمی-پژوهشی الهيات تطبيقي دانشگاه اصفهان، سال اول، شماره 2، تابستان 1389، ص 65.
 11. مسأله شر و فاعلیت خدا، حسین یزدی و حسین اترک، تأملات فلسفی سال هشتم، پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۱ : 169 – 200.
 12. تأثیر نگرش فوق تجردی به نفس بر سبک زندگی انسان بر اساس فلسفه ملاصدرا. منوچهر شامی نژاد، حسین اترک. پژوهشهای هستی شناختی. نشریه پژوهش های هستی شناختی، پیاپی ۱۷ (بهار و تابستان ۱۳۹۹)، صص ۱۹۷ -۲۲۲.
 13. تبیین مسئلۀ گناه نخستین با تکیه بر آراء ایرنائوس؛ مریم خوشدل روحانی، بیگدلی رقیه، حسین اترک، فصلنامه معرفت ادیان علمی-پژوهشیISC، سال ششم، شماره اول، پياپي ۲1، زمستان ۱۳۹۳ ، ص ۲۹ -48.
 14. مراتب خلقت از دیدگاه آیات و روایات، فصلنامه پژوهش‌های فلسفی-کلامی، شماره 23، زمستان 1383 و بهار 1384، ص 58.
 15. رابطه عقل و ایمان از دیدگاه سویین برن، فاطمه اکبرپور، حسین اترک، نشریه اشارت،شماره سوم، بهار و تابستان 1395، ص81.
 16. بررسی و نقد دیدگاه اریک فروم در باب گرایش انسان به دین، قشقایی طاهره، حسین اترک، فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه دینی، دانشگاه شیراز، دوره 13، شماره 2، تابستان 1393، پیاپی 47.
 17. توجیه معرفتی باورهای دینی از دیدگاه ویلیام آلستون، باقری فاطمه، حسین اترک، فصلنامه تاملات فلسفی، علمی-پژوهشی، سال چهارم، شماره 12، بهار و تابستان 1393.
 18. پلورالیسم هستی‌شناختی و معرفت شناختی در فلسفه کارل یاسپرس، فصلنامه تاملات فلسفی، سال اول، شماره 4، زمستان 1388، ص 43.
 19. نقد و بررسی ادعای احمد الکاتب در امامت جعفر، فاطمه جعفری، حسین اترک، مریم خوشدل روحانی، نشریه مشرق موعود، 1394.
 20. اثبات وجود امام عصر(عج) و احادیث امامت دو برادر (استدلال‌ها و شبهه‌هافاطمه جعفری، مریم خوشدل روحانی، حسین اترک. فصلنامه مشرق موعود، پیاپی ۳۵ (پاییز ۱۳۹۴)، ص ۶۱.
 21. پارادوکس‌های تأیید، آر. آم. سینبری، ترجمه تعلیقه حسین اترک، فصلنامه تاملات فلسفی، سال دوم، شماره 5، بهار 1389.
 22. بنیامین، حسین اترک، علی اسدی. دایرة المعارف قرآن کریم، جلد ششم، مؤسسه بوستان كتاب قم (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، صص 125-132، چاپ اول/ 1386.
 23. بیت المقدس، دایره المعارف قرآن کریم، جلد ششم، مؤسسه بوستان كتاب قم (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، صص 398-407، چاپ اول/ 1386.
 24. پولس، دایره المعارف قرآن کریم، جلد ششم، مؤسسه بوستان كتاب قم (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، صص 542-548، چاپ اول/ 1386.
 25. تصلیب، دایره المعارف قرآن کریم، جلد هفتم، مؤسسه بوستان كتاب قم (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، صص 566-575، چاپ دوم/ 1388.

3-2. مقالات در حوزه اخلاق:

 1. منشأ الزامات اخلاقی از دیدگاه کریستین کرسگارد، نقد و نظر، دوره 22 (85)، تابستان 1397.
 2. برساخت گرایی اخلاقی کریستین کرسگارد، پژوهشهای فلسفه دانشگاه تبریز، سال 12، شماره 25، زمستان 1397.
 3. سودگرایی اخلاقی، نقد و نظر، سال دهم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1384، ش 37-38.
 4. نظریه اخلاقی قاضی عبدالجبار معتزلی، پژوهشهای فلسفی-کلامی، فصلنامه علمی-پژوهشی ISC، سال نهم، شماره اول، پاییز 1386، ش 33 .
 5. دلایل فلسفی موافقان و مخالفان سقط جنین (سقط جنین در فلسفه اخلاق)، فصلنامه علمی-پژوهشی اخلاق و تاریخ پزشکی، فصلنامه علمی-پژوهشی ISC، سال اول، دوره 1، شماره 3، تابستان 1387.
 6. وظایف اخلاقی در دیدگاه دیوید راس، مجله آینه معرفت، فصلنامه علمی-پژوهشی ISC، زمستان 1387، شماره 17.
 7. تبیین و تحلیل مفهوم وظیفه در اخلاق کانت، فصلنامه نقد و نظر، سال چهاردهم، شماره چهارم، زمستان 1388، ش 56.
 8. وظیفه­گرایی اخلاقی، مجله اخلاق در علوم و فناوری، فصلنامه علمی-پژوهشی ISC، سال پنجم، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1389 .
 9. تأثیر طب سنتی بر اخلاق اسلامی، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، فصلنامه علمی-پژوهشی ISC، سال سوم، دوره 3، شماره 3، تابستان  1389.
 10. نگاهی انتقادی به اخلاق کانت، فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اسلامی، شماره 2/85،  پاییز و زمستان 1389. 
 11. چیستی دروغ، مجله آینه معرفت، فصلنامه علمی-پژوهشی ISC، زمستان 1389، شماره 20.
 12. شبیه‌سازی انسان و اصل غایات کانت،  مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، فصلنامه علمی-پژوهشی، شماره 5، پاییز 1390.
 13. عدالت جهانی در اندیشه امام خمینی، علیرضا دانشیار و حسین اترک، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، زمستان 1390، شماره 27.
 14. چند بدفهمی مشهور از اخلاق کانت، فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی، شماره 2، زمستان 1390 .
 15. قاعده حد وسط ارسطو و نقاط عطف تاریخی آن در جهان اسلام، محسن جاهد، حسین اترک، فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ فلسفه، شماره 10، پاییز 1391، ص 37.  
 16. دروغگویی به بیمار با انگیزه خیر خواهانه، حسین اترک ، مریم ملابخشی، فصلنامه علمی-پژوهشی اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره 5، شماره 4، بهار 1391 ، ص 1-12.        
 17. تحلیل مفهوم وظیفه در نگاه نخست در اخلاق دیوید راس، فصلنامه ترویجی معرفت اخلاقی، ش 8، بهار 1391 . 
 18. نقدی بر مقاله اختیار در فرآیند فناوری همسان سازی انسانی، فصلنامه اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره 5، ش 3، خرداد 1391.           
 19. قاعده حد وسط ارسطو و نقاط عطف تاریخی آن در جهان اسلام، محسن جاهد، حسین اترک ، فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ فلسفه، شماره 10، پاییز 1391، ص 37.  
 20. تحلیل‌های نادرست از قاعده اعتدال ارسطو، آینه معرفت، سال دوازدهم، ش 34، بهار  1392 ، صص 24-7 .
 21. تقریری جدید از وظیفه‌گرایی نتیجه‌گرا، تاملات فلسفی، سال سوم، شماره نهم، بهار 1392.
 22. معانی عدالت در اخلاق اسلامی، فصلنامه نقد و نظر، سال هیجدهم، شماره اول، بهار 1392، صص 102-126.
 23. معنای دروغ مصلحت‌آمیز، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز، ش 12، بهار وتابستان 1392.
 24. ملاک درستی و نادرستی اعمال، بخشی ازکتاب: نوآوری و مطالعات دینی، گردآوری احمد مبلغی، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، 1392.
 25. سیر تطور نظریه اعتدال در اخلاق اسلامی، پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز، ش 14، بهار و تابستان 1393.
 26. نقد و ارزیابی نظریه اعتدال در اخلاق، مریم خوشدل روحانی، فصلنامه آینه معرفت، دانشگاه شهید بهشتی، علمی-پژوهشیISC، سال چهارهم، شماره 38، بهار 1393.
 27. فضیلت‌گرایی اخلاقی ابن‌سینا، پژوهشنامه اخلاق، نشریة علمی-پژوهشیISC، سال هفتم، تابستان 1393.
 28. نظریه اخلاقی ملاصدرا، فصلنامه آینه معرفت دانشگاه شهید بهشتی، علمی-پژوهشیISC، سال چهاردهم، شماره 39، تابستان 1393.
 29. نوآوری‌های خواجه نصیرالدین طوسی در نظریه اعتدال، فصلنامه تاريخ فلسفه علمی-پژوهشیISC، شماره 18، پاییز 93، ص 177.
 30. دارونما و فریب بیمار، حسین اترک، مریم خوشدل روحانی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري، علمی-پژوهشیISC، سال نهم، شماره 4، زمستان 1393، صص 21-30.
 31. نظریه حد وسط غزالی، فصلنامه علمی-پژوهشی نقد و نظر، سال نوزدهم، شماره چهارم، زمستان، 1393.
 32. ماهیت و قلمرو استقلال بیمار، حسین اترک، مریم خوشدل روحانی، فصلنامه فصلنامه اخلاق زیستی، پیاپی ۱۷ (پاییز ۱۳۹۴)، ص ۹۱.
 33. نگاهی نقادانه به نظریه بخت اخلاقی برنارد ویلیامز، حسین عبادتی، محسن جاهد، حسین اترک، نشریه اخلاق پژوهی، پیاپی ۱ (بهار ۱۳۹۶)، ص ۱۲۹.
 34. پیوند اخلاق فلسفی و دینی در الذریعه راغب اصفهانی، حسین اترک، نشریه تاملات اخلاقی، پیاپی ۱ (بهار ۱۳۹۹)، صص ۱۰۳ -۱۳۳.
 35. ماهیت و حکم اخلاقی توریه، فصلنامه علمی-ترویجی معرفت اخلاقی، سال اول، شماره چهارم، پاییز 1389 .
 36. اخلاق رانندگی، فصلنامه علمی-ترویجی معرفت اخلاقی، شماره 6، بهار 1390.
 37. ماهیت و حکم اخلاقی تجسس، فصلنامه علمی-ترویجی معرفت اخلاقی ، شماره 8، پاییز 1390.
 38. آداب مهمانی از منظر روایات اسلامی، فصلنامه علمی-ترویجی معرفت اخلاقی، شماره 12،  پاییز و زمستان 1391.
 39. نوآوری های فانی کشمیری در نظریه اعتدال، فصلنامه علمی-ترویجی معرفت اخلاقی، شماره 14، بهار 1393.
 40. مقایسه اخلاق جلالی دوانی و جامع السعادات نراقی، حسین اترک، فصلنامه نقد کتاب اخلاق علوم تربیتی و روان شناسی، پیاپی ۲ (تابستان ۱۳۹۴)، ص ۱۴۷
 41. پاسخی به مقاله «شروط امکان تالیف درباره کانت»، حسین اترک، فصلنامه نقد کتاب اخلاق علوم تربیتی و روان شناسی، پیاپی ۲ (تابستان ۱۳۹۴)، ص ۲۳۵.
 42. بازاندیشی سرچشمه های هنجارمندی، حسین اترک، فصلنامه نقد کتاب اخلاق علوم تربیتی و روان شناسی، پیاپی ۶-۷ (تابستان و پاییز ۱۳۹۵)، ص ۱۲۱.

لیست مقالات منتشره در همایش‌ها

1. نظریه اخلاقی ابن سینا؛ همایش ابن سینا و فیلسوفان اسلامی، بنیاد حکمت صدرا، تهران، 1392. 

2. آداب عیادت از بیمار از منظر روایات؛ همایش ملی سهروردی، زنجان، دانشگاه زنجان؛ 1391.

3. تقریری جدید از وظیفه‌گرایی نتیجه‌گرا؛ همایش ملی سهروردی، زنجان، دانشگاه زنجان، 1391.

4. وظایف انسان در قبال محیط زیست از منظر قرآن، همایش ملی سهروردی، 1392.

5. اخلاق کاربردی معنا و مفهوم، همایش ملی سهروردی، 1392.

6. پیوند اخلاق فلسفی و قرآنی در الذریعه راغب اصفهانی، همایش بین المللی اخلاق و ادیان؛ قم؛ 1392.

7. آداب خوردن و آشامیدن از منظر اسلام، حسین اترک، اکرم صادقی، همایش ملی اخلاق و آداب زندگی دانشگاه زنجان، 1393.

8. اندیشه‌های اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی؛ رضا سهرابی، حسین اترک؛ همایش ملی اخلاق و آداب زندگی دانشگاه زنجان، 1393.

9. اوصاف اخلاقی مورد نکوهش انسان در قرآن؛ سمیرا حیدری، حسین اترک، همایش ملی اخلاق و آداب زندگی دانشگاه زنجان، 1393.

10.  تفاوت اخلاق و آداب؛ حسین اترک ، همایش ملی اخلاق و آداب زندگی دانشگاه زنجان، 1393.

11. اخلاق فضیلت اسلامی؛ همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی؛ تهران؛ دانشگاه شهید رجائی دانشگاه دولتی، 1393.

12. کاربرد فلسفه در کمک به رستگاری و کامیابی با بررسی و تحلیل یقین دینی، حسین اترک، فاطمه اکبرپورروشن، همایش بزرگداشت ملاصدرا، 1393.

13. رابطه عقل و ایمان از منظر قرآن، همایش فلسفه دین معاصر، تهران، انجمن فلسفه تهران و دانشگاه تربیت مدرس، 1393.

سوابق تدریس:

1. تدریس در مقطع دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه زنجان، عنوان درس: کلام اسلامی 2 (نبوت).

2. تدریس در مقطع کارشناسی ارشد فلسفه دین، دانشگاه زنجان، دروس: مسألة شرّ، رابطه عقل و ایمان، نفس و جاودانگی، چیستی دین.

3. تدریس در مقطع کارشناسی ارشد، رشته فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه زنجان. دروس: کلام اسلامی (1)، زبان تخصصی (1).

4. تدریس در مقطع کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق. دروس: اخلاق هنجاری (1)، اخلاق کاربردی (1)، اخلاق اسلامی (1)، فرااخلاق (2).

5. تدریس در مقطع کارشناسی، رشته فلسفه و حکمت اسلامی. دروس: کلام جدید 1 و 2، زبان تخصصی، کلام اسلامی 1 -3، فلسفه تطبیقی، فلسفه اسلامی.