خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23364   بروزرسانی: 08-04-1389

Tayyeb Kakavand

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه پنجاب هندوستان, هند, فيزيك هسته اي , 1377-1373

دکترا :

کارشناسی ارشد :

کارشناسی :