خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38781   بروزرسانی: 13-05-1402

Sepideh Jabbari
سپیده جباری
استادیار

پست الکترونيکی
sjabbari[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/jabbari-sepideh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4218

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی، گروه برق، اتاق 105، کدپستی 38791-45371