خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7911   بروزرسانی: 01-02-1401

Kaveh Kalantari
کاوه کلانتری
استادیار

پست الکترونيکی
k.kalantari@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/kalantarik

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4064

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی، کدپستی 38791-45371