خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9875   بروزرسانی: 11-02-1402

Kaveh Kalantari
کاوه کلانتری
استادیار

پست الکترونيکی
k.kalantari@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/kalantarik

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4064

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی، کدپستی 38791-45371