خانه :: اساتید :: اخبار

Esmail KaramiDehkordi
اسماعیل کرمی دهکردی
دانشیار

پست الکترونيکی
e.karami@znu.ac.ir      e.karamidehkordi@modares.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/karami-esmail

تلفن
   +98 2433052593   +98 (0) 24 3305 2426

فکس
2433052223   +98 (0) 24 3228 2433052593

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی (گروه ترویج و آموزش کشاورزی سابق) کد پستی 4537338791

 

سمت:

1) دانشیار ترویج کشاورزی و توسعه پایدار روستایی: مطالعات سیستمیک در نظام های دانش و مدیریت پایدار منابع طبیعی (بهمن 1386 تاکنون)

2) مدیر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه زنجان (99-1392)

3) مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی وزارت جهادکشاورزی (99-1398)

4) ماموریت در گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس (آبان 1399 تاکنون)

 

دکتر اسماعیل کرمی دهکردی پس از طی تحصیلات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود در رشته مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاههای شهید چمران اهواز و تربیت مدرس در ایران در سالهای 1371 تا 1377، همچنین کسب تجربه پژوهش و کارشناسی در جوامع روستایی و مراکز برنامه ریزی ترویج و توسعه روستایی در کشور، دکتری خود را در رشته ترویج کشاورزی و توسعه روستایی در گرایش مطالعات سیستمیک در نظام های دانش كشاورزي و مدیریت منابع طبيعي در دانشگاه ردینگ انگلستان در سال 1386 به انجام رساند و پژوهش های پسا دکتری خود را در همان دانشگاه به انجام رساند. سپس از بهمن ماه همان سال در گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان به عنوان استادیار و عضو هیات علمی شروع نمود و در سال 1392 در موقعیت علمی دانشیار این گروه ادامه داد. از آبان 1399 نیز به صورت مامور در دانشگاه تربیت مدرس ادامه کارداده است.

فعالیت های آموزشی و پژوهشی ایشان متمرکز است بر نظام های اجتماعی- اکولوژیک، مدیریت پایدار منابع طبیعی (تنوع زیستی، آب و خاک)، تفکر سیستمی در توسعه کشاورزی و توسعه پایدار، و مدیریت بحران های طبیعی در جوامع روستایی. مطالعات ایشان نیز در زمینه های رابطه انسان و محیط زیست، نظامهای دانش و نوآوری در توسعه کشاورزی و روستایی؛ ارتباطات و نوآوری در توسعه پایدار با تاکید بر شبکه های اجتماعی؛ مدیریت جامع و مشارکتی حوزه های آبخیز؛ سیاست ها و راهبردهای توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛ معیشت پایدار خانوارهای روستایی و ظرفیت سازی و توانمندسازی آنها؛ تحلیل سازمانها، نهادها، تشکل ها و تعاونی ها در توسعه پایدار روستایی؛ و برنامه ریزی و ارزشيابي پروژه های ترویج کشاورزی و توسعه روستایی است. علاوه بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی فوق در سطوح استانی، ملی و بین المللی، ایشان راهنمایی و مشاوره حدود 50 پایان‌نامه و رساله دکتری را برعهده داشته اند و فارق التحصیلان تحت راهنمایی ایشان توانسته اند به عنوان مدرسان، پژوهشگران یا کارشناسان مجرب در موقعیت های مختلف مشغول به کار شوند. ایشان با حضور فعال در جوامع روستایی و چاپ و نشر مطالب علمی و پژوهشی در مجلات معتبر علمی ملی و بین المللی، کتب، نشریات و رسانه های ملی و استانی در نشر این یافته های علمی در جامعه نقش داشته اند. عضویت و حضور فعال در هیات مدیره مجامع ملی و بین المللی مرتبط با ترویج کشاورزی، توسعه روستایی و توسعه پایدار از جمله دیگر ویژگیهای ایشان می باشد. داوری بسیاری از مجلات علمی ملی و بین المللی و برگزاری یا عضویت در کمیته‌های علمی بسیاری از کنفرانس های ملی و بین المللی در داخل و خارج کشور را نیز برعهده داشته است.

ایشان از سال 1390 تا 1392 مدیر گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی بوده و از سال 1392 تا شهریور 1399 مدیر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه زنجان را بر عهده داشت. از مرداد 1398 تا پایان مهرماه 1399 در سمت مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ایفای نقش کرد. همچنین ایشان مرجع ملی و مسئول کمیته ارتباطات، آموزش و آگاهی بخشی عمومی (CEPA) کنوانسیون تنوع زیستی (focal point) کشور؛ مرجع ملی بخش کشاورزی، غذا و منابع طبیعی اتحادیه اروپا (NCP) برنامه افق 2020 اتحادیه اروپا؛ مرجع ملی بخش آکادمیک سازمان ملل در راستای آرمان 15 توسعه پایدار؛ و عضو هیات مدیره شبکه رتبه‌بندی دانشگاههای دنیا از لحاظ شاخص های توسعه پایدار -گرین متریک (UI Greenmetric) بوده است.

فایل رزومه به زبان فارسی