خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30162   بروزرسانی: 15-01-1403

Siamak Khademi
سیامک خادمی
دانشیار

پست الکترونيکی
khademi [at] znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/khademi-siamak

تلفن
   (98)9358036777   +98 (0) 24 3305 2538

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم ، گروه فیزیک، صندوق پستی 45195-313

 

پایان نامه دکتری(PhD Thesis):

 Title: Hydrogenic Lamb Shift: A Comparison Between the Minimal-Coupling and Multipolar Hamiltonians, Through the Electric Quadrupole Approximations, Shiraz University, 2001

Supervisor: Dr. M. M. Golshan

Subject: Quantum Electrodynamics, Atomic Physics

پایان نامه کارشناسی ارشد(Msc. Thesis):

 Title: Operator Gauge Invariance of Relativistic Quantum Electrodynamics, Shiraz University, 1993

Supervisor: Dr. M. M. Golshan

Subject: Quantum Electrodynamics, Atomic Physics

کارشناسی (Bsc):

Applied Physics, Esfahan University, 1989 

 

 برای مشاهده پایان نامه دانشجویان ارشد و دکتری در IRANDOC اینجا را کلیک کنید