خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27782   بروزرسانی: 17-03-1401

Khosrow Khalifeh
خسرو خلیفه
دانشیار

پست الکترونيکی
khalifeh[at]znu.ac.ir      khalifeh393[at]gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/khalifeh-khosrow

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2531

فکس
   +98 (0) 24 3228 2543

آدرس 
زنجان- دانشگاه سراسری زنجان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، ،ص پ 45371-38791