خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38106   بروزرسانی: 02-08-1399

Majid Meghdadi
مجید مقدادی
دانشیار

پست الکترونيکی
meghdadi[at]znu.ac.ir      majid_m1344[at]yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/meghdadi-majid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2613

آدرس 
زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه کامپیوتر،صندوق پستی 313کد پستی: 38111-45371مجید مقدادی