خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:44561   بروزرسانی: 16-08-1399

Saleh Mobayen
صالح مبین
دانشیار

پست الکترونيکی
mobayen[at]znu.ac.ir      smobayen[at]gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mobayen-saleh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4219

فکس
   +98 (0) 24 3228 2762

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه برق، اتاق 133، کدپستی 38791-45371

 

Saleh Mobayen received the B.Sc. and M.Sc. degrees in Control Engineering from the University of Tabriz, Tabriz, Iran, in 2007 and 2009, respectively, and received his Ph.D. in Control Engineering from Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, in January 2013.

 

From February 2013 to December 2018, he was as an Assistant Professor and faculty member with the Department of Electrical Engineering of University of Zanjan, Zanjan, Iran

 

He has been a Visiting Scholar at the Faculty of Engineering, Design and Mathematics in the University of the West of England (UWE Bristol) in 2019.  

 

Since December 2018, He is Associate Proffesor of Control Engineering at the Department of Electrical Engineering of University of Zanjan

 

He is the Top Researcher of Faculty of Engineering, University of Zanjan, from 2015 until now

 

He has been recognized as one of the Top 1% Best Researchers in the field of Engineering in 2018 and 2019 (Listed by Essential Science Indicators (ESI)).

 

His name is listed by SciVal as the most top worldwide researcher in the fields of “Decentralized control; Large scale systems; Time delay” based on scholarly publications from 2013 until now.

 

Saleh has published several papers in the national and international Journals. During his research work, he has published more than 65 papers in high-rank ISI journals and more than 25 conference papers.

 

He is selected as reviewer for some international journals as Nonlinear Dyn, Appl Math Comput, Asian J Control, Automatica Sinica, Cent Europ J Physics, Complexity, IEEE Trans Ind Elec, Int J Adapt Control Signal Process, Int J Syst Sci, Iranian J Elect Comp Eng, IEEE Trans Circuits Syst I: Reg Paper, IET Control Theory Appl, ISA Trans, IMA J Math Control Inf, Int J Control, Int J Machine Learning Cybernetics, Int J Robust Nonlinear Control, J Control Sci Eng, J Dyn Syst, Meas Control, J Franklin Instit, J Vibr Control, Math Probl Eng, Neurocomputing, etc. 

 

As the reviewer of more than 90 scientific journals (reported by Publons), He has reached the awards of top reviewer for Computer science (Sep 2018), top reviewer for Multidisciplinary (Sep 2018), top reviewer for Engineering (Sep 2018), top reviewer in Cross-field (Sep 2019), top reviewer in Engineering (Sep 2019) and excellent reviewer (2019).

 

Mobayen is the Associate Editor of International Journal of Control, Automation and Systems (ISI, IF: 2.181)/ Associate Editor of SIMULATION (ISI, IF: 1.455)/ Academic Editor of Complexity (ISI, impact factor: 2.591 according to 2018 JCR), Academic Editor of Mathematical Problems in Engineering (ISI, impact factor: 1.179 according to 2018 JCR), Editorial Board Member of International Journal of Modelling, Identification and Control (Scopus), and Editorial Board Member of Journal of Electronic & Information Systems (Scopus). 

 

He has received the IJCAS Contribution Award (confirmed by Institute of Control, Robotics and Systems (ICROS)) in 2018.

 

Saleh is a Member of IEEE and serves as a member of program committee of several international conferences. His research interests include control theorysliding mode controlrobust trackingnon-holonomic robots and chaotic systems.

 

Nationality: Iranian  

Place of BirthKhoy, West Azarbaijan, Iran  

Name: Saleh Mobayen  

Publons

Instagram: @saleh.mobayen

Web of Science

Google_Scholar

  Reaserchgate

Scopus