خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18277   بروزرسانی: 02-08-1401

Behzad MOEIN
بهزاد معین
استادیار

پست الکترونيکی
MOEIN[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/moein

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4508

آدرس 
دانشگاه زنجان، ساختمان اداری دانشکده مهندسی، طبقه اول، اتاق A109