خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:42272   بروزرسانی: 30-02-1400

Abbas Rabiee
عباس ربیعی
دانشیار

پست الکترونيکی
rabiee[at]znu.ac.ir      abbas.rabiee[at]gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rabiei-abbas

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4208

فکس
   +98 (0) 24 3228 2762

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی برق، اتاق E-135 ، کدپستی 38791-45371

 

Ph.D., Associate Professor

Senior Member, IEEE 

Subject Editor, IET Generation, Transmission & Distribution