خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39474   بروزرسانی: 08-11-1402

Amir Masoud Rahimi
امیر مسعود رحیمی
دانشیار

پست الکترونيکی
amrahimi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rahimi-amir

تلفن
   4050   +98 (0) 24 3305 2667

فکس
   +98 (0) 24 3228 3204

آدرس 
زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، ساختمان گروه عمران، طبقه همکف، راهروی سمت راست ميدان گرانيت، اتاق 111 کدپستی : 38791 - 45371

 

مدير گروه تخصصی راه و ترابری (از فروردين ماه 1388 تاکنون)

مدير گروه عمران (از 1390/8/9 لغايت 1392/8/29)

 گرد غربت نشود شسته ز دیدار غریب،                        گرچه هر روز سر و روی بشوید به گلاب

هر درختی که زجایش به دگر جای برند،                         بشود زو همه آن رونق و آن زینت و آب

 

خدايا آنگونه زنده‌ام بدار که نشکند دلی از زنده بودنم و آنگونه مرا بميران که به وجد نيايد دلی از نبودنم