خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:55014   بروزرسانی: 12-12-1402

Omid Rahmani
امید رحمانی
استاد

پست الکترونيکی
omid.rahmani (at) znu.ac.ir      omid_rahmani (at) alum.sharif.edu
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rahmani-omid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2334

آدرس 
دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی ،طبقه دوم، دفتر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان

استاد گروه مهندسی مکانیک

عضو هیات ممیزه دانشگاه زنجان

مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی سازه های هوشمند و مواد پیشرفته

 

h-index : 27               Citations : 2225

 

پژوهشگر پر استناد شاخه مهندسی ( لیست نویسندگان دو درصد برتر دانشگاه استنفورد )

 

مقدمه ای بر مکانیک نوبنیاد - مروری بر تئوری های حاکم بر میکرو/نانوساختارها 

1398 -   ....   : استاد ( دانشگاه زنجان )

1394 - 1398 : دانشیار ( دانشگاه زنجان )

1389 - 1394 : استادیار ( دانشگاه زنجان )

1388 - 1389 : پژوهشگر مدعو ( دانشگاه آلبورگ - دانمارک )