خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25258   بروزرسانی: 14-03-1401

Muhammad Shadman Lakmehsari
محمد شادمان لاکمه سری
طرح سربازی

پست الکترونيکی
muhammad.shadman@yahoo.com      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/shadman-muhammad

فکس
   +98 (0) 24 3228 2477

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی، صندوق پستی 313، زنجان، ایران

 

My research program aims to contribute to molecular simulation.