خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38531   بروزرسانی: 03-11-1402

Morteza Vahedpour


 

تاریخ و محل تولد 1345 زنجان

استاد پایه 38

تار نما برای آشنایی بیشتر

https://mortezavahedpour.com