خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39638   بروزرسانی: 26-03-1403

Morteza Vahedpour


 

تاریخ و محل تولد 1345 زنجان

استاد پایه 38

تار نما برای آشنایی بیشتر

https://mortezavahedpour.com