خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23331   بروزرسانی: 18-09-1397

Qorban Valiee
قربان ولیئی
استادیار

پست الکترونيکی
valy.qorban|at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/valy-qorban

تلفن
   09128016271   +98 (0) 24 3305 4106

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی، اتاق 340، کدپستی 38791-45371

 

نشانی وبلاگ:ترنم داوودی سکوت qorban-valiee.mihanblog