خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:59395   بروزرسانی: 17-10-1402

Behrooz mohamady yeganeh
بهروز محمدی یگانه
دانشیار

پست الکترونيکی
behrozyeghaneh@yahoo.com      yeganeh@znu.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/yeganeh-behrooz

تلفن
   33051   +98 (0) 24 3305 415

فکس
   +98 (0) 24 3228 3201

آدرس 
زنجان-کیلومتر 6 جاده تبریز-دانشگاه زنجان-دانشکده علوم انسانی- گروه جغرافیا