خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19915   بروزرسانی: 04-10-1400

Majid Yousefi afrashteh
مجید یوسفی افراشته
دانشیار

پست الکترونيکی
yousefi@znu.ac.ir      mjduosefi@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/yousefi-majid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4450

آدرس 
زنجان، کیلومتر پنج جاده تبریز، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی، اتاق 308