خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26871   بروزرسانی: 30-08-1401

Abbasali Zamani
عباسعلی زمانی
دانشیار

پست الکترونيکی
Zamani[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/zamani-abbas

تلفن
989126076253   33054045   +98 (0) 24 3305 4046

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه علوم محیط زیست، کدپستی 38791-45371

 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=JXp1DXoAAAAJ