خانه :: اساتید :: اخبار
دفتر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه زنجان برگزار می کند:
نشست مجازی هم اندیشی اساتید با موضوع "آشنایی با مقررات آموزشی دانشگاه" همراه با امتیاز فرهنگینشست مجازی هم اندیشی اساتید

با موضوع

آشنایی با مفررات آموزشی دانشگاه
- مقررات آیین نامه اساتید مدعو
- مقررات ثبت غیبت کلاسی
- صلاحیت مدرسی بر اساس آیین نامه استخدامی
- غیبت امتحانی
- ثبت و تأیید نمره میان ترم و پایان ترم و غیره

با حضور

آقای دکتر حسین صفری، آقای دکتر علی آقامحمدی، آقای حسن سلیمانی فرد و خانم زهرا هاشمی

- همراه با امتیاز فرهنگی ویژه اساتید
حضور اساتید مدعو الزامی است
حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه امکانپذیر است

زمان: چهارشنبه 8 آذر، ساعت 10

لینک نشست:
https://live3.madtalk.ir/rooms/iui-gl8-vlo-jth/join

 


ارسال شده در مورخه: 05-09-1402