خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 181-195 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی - انجمن های علمی دانشگاه
گزارش انتخابات انجمن های علمی دانشگاه
03-03-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی - انجمن های علمی برگزار می کند
برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه زنجان، زمان: دوشنبه 1 خرداد 1402
24-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی - انجمن نجوم
آغاز فعالیت انجمن نجوم دانشگاه زنجان
04-05-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی - انجمن علمی گروه مهندسی برق برگزار می کند
معرفی کاندیداهای انجمن علمی مهندسی برق، زمان: دوشنبه 1 خرداد 1402
31-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی - انجمن علمی گروه مهندسی برق برگزار می کند
ام قت - سلسله وبینار گفتگو با فارغ التحصیلان، زمان: جمعه 29 اردیبهشت ساعت 17
27-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی - انجمن علمی نقشه برداری برگزار می کند
برگزاری سمینار با محوریت مدیریت بحران، زمان: دوشنبه 25 اردیبهشت ساعت 11 تا 13
24-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی - انجمن علمی مدیریت و حسابداری برگزار می کند
بررسی نقش مدیریت دانش در توسعه محصولات جدید (با تاکید بر کارآفرینی)، زمان: دوشنبه 8 خرداد 1402 ساعت 12:30 تا 13:30
07-03-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی - انجمن علمی اقتصاد برگزار می کند
دوره مقدماتی آشنایی با بازارهای مالی و نحوه معامله در آنها، زمان: سه شنبه ها از12 اردیبهشت الی 16 خرداد- ساعت 13:30 الی15
09-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی - انجمن علمی اقتصاد برگزار می کند
آیا توسعه از برنامه های توسعه حاصل می شود؟، زمان: دوشنبه 8 خرداد ساعت 10 الی 12
06-03-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
نحوه اطلاع رسانی از نحوه برگزاری آیین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه زنجان، زمان: 26تیرماه402 ساعت 11
21-04-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
ثبت نام در کارگاه آموزشی مهارت های پیش از ازدواج، زمان: 21 لغایت 24 تیرماه
21-04-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
برگزاری کلاس های حفظ قرآن کریم، زمان: شنبه ها و یکشنبه ها ساعت 18
31-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
ثبت نام خادمان موکب اربعین حسینی، زمان: 2 مرداد 1402
02-05-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
محفل انس با قرآن کریم، زمان: سه شنبه 29 فروردین 1402 ساعت 10
26-01-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
ثبت نام دانشجویان متقاضی جهت بازدید از سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، زمان: شنبه 16 اردیبهشت ماه 1402
13-02-1402