خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 1-15 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دفتر ریاست و روابط عمومییوم الله 13 آبان گرامی باد
13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز گرامی باد
13-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعییازدهمین جشنواره رویش در دانشگاه زنجان برگزار شد
این جشنواره ویژه دستاوردهای کانون های فرهنگی و هنری به مدت 3 روز برگزار شد
23-02-1402
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگریادواره شهدای سادات
سالن همایش حسینیه اعظم زنجان
14-04-1402
بسیج کارکنانگواهی های دوره عفیفانه حجاب وعفاف
گواهی های دوره عفیفانه حجاب وعفاف
16-05-1402
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریگزارشی از دوره حامیم2
گزارشی از دوره توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی سیاسی و اجتماعی دانشگاه های استان زنجان(حامیم2)
22-07-1402
مدیریت تربیت بدنیگزارش مسابقات برگزار شده در خوابگاه های دانشجویی در دو بخش
دختران و پسران به مناسبت گرامیداشت هفته خوابگاه ها
31-02-1402
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریگزارش عملکرد سالیانه مرکز نیکوکاری منا دانشگاه زنجان
شهریور 1401 الی شهریور 1402
02-08-1402
دانشکده کشاورزیگزارش سخنرانی علمی و کارگاه تخصصی قهوه و نوشیدنی
توسط گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی در روز دوشنبه 1 خرداد ماه 1402
03-03-1402
دانشکده کشاورزیگزارش برگزاری نشست کشاورزی هوشمند و استارت‌آپ‌های دیجیتال
-
06-09-1402
دانشکده کشاورزیگزارش برگزاری سخنرانی علمی و کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار R
-
08-03-1402
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریگزارش اردوی وفاق و همدلی
اردوی وفاق و همدلی، 10 الی 14 خرداد در اردوگاه شهید مطهری چابکسر برگزار شد
24-03-1402
دانشکده مهندسیگروه مهندسی عمران برگزار می کند
روند و جهتگیري نسل آتی آیین نامه هاي طراحی لرزه اي، زمان: چهارشنبه 17 خرداد ماه ساعت 15
10-03-1402
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیگروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی برگزار می کند
آشنایی با فرصت‌های شغلی در بخش کشاورزی، زمان: دوشنبه 6 آذر ماه 1402 ساعت 10:30 الی 13
04-09-1402
معاونت پژوهش و فناوریگروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی باهمکاری معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی برگزار می کند
آشنایی با فرصت های شغلی در بخش کشاورزی، زمان: 1402/09/06
22-08-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیکنفرانس الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
26 و 27 اردیبهشت 1403
01-09-1402