خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 196-210 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن مهندسی آب
ویژه برنامه میکروفون
15-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی نقشه برداری برگزار می کند
آثار تغییر اقلیم در ایران، زمان: یکشنبه 16 مهرماه 1402
15-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی نجوم برگزار می کند
برنامه رصد آسمان شب توسط انجمن نجوم در شروع ترم جدید، زمان: چهارشنبه 26 مهر ماه 1402
02-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی نجوم برگزار می کند
برگزاری رصد آسمان شب(فضا از نگاه تلسکوپ)، زمان: چهارشنبه 26 مهرماه ساعت19 الی 23
23-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی مکانیک برگزار می کند
سمینار آشنایی با مهندسی تاسیسات، زمان: سه شنبه 12 اردیبهشت _ ساعت 13 الی 14:30
10-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی مکانیک برگزار می کند
بازدید از تاسیسات دانشگاه زنجان، زمان: چهارشنبه 13 اردیبهشت_ ساعت 10:45
10-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی مکانیک برگزار می کند
استارت آپ میتینگ، زمان: دوشنبه 17 مهر 1402 ساعت 11الی 13
15-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی مکانیک برگزار می کند
بازدید از شرکت های نانو مهیار و فولاد تابان، زمان: چهارشنبه 20 اردیبهشت ساعت 9:15 صبح
19-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی مکانیک برگزار می کند
گپ و گفت با مدیر محترم گروه مهندسی مکانیک، زمان: دوشنبه 24مهرماه
22-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی مهندسی کامپیوتر برگزار می کند
سخنرانی با عنوان کارکرد عجیب دنیای وب، زمان: سه شنبه 28 آذرماه ساعت 11 تا 13
27-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی مهندسی کامپیوتر برگزار می کند
جلسه آموزشی با عنوان " موتور جست و جو"، زمان: شنبه 19 اسفند_ از ساعت 11
16-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی مهندسی مکانیک برگزار می کند
معارفه دانشجویان جدید الورود گروه مهندسی مکانیک، زمان: دوشنبه 8 آبان 1402 ساعت 11
06-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی مهندسی مکانیک برگزار می کند
سمینار آشنایی با مباحث مکانیکی در طراحی ترانسفورماتورهای قدرت، زمان: دوشنبه 21 فروردین ساعت 11:30
20-01-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی مهندسی مکانیک برگزار می کند
سلسله جلسات میزگرد انجمن علمی مهندسی مکانیک، زمان: 4 اردیبهشت ساعت 11:30
29-01-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی مهندسی مکانیک برگزار می کند
وبینار با موضوع: مکانوبیولوژی در سرطان، زمان: یکشنبه 30 اردیبهشت ساعت 17:30
29-02-1403