خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 211-225 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی مهندسی مواد برگزار می کند
معارفه دانشجویان جدید الورود گروه مهندسی مواد و متالوژی، زمان: دوشنبه 8 آبان 1402 ساعت 11:30
02-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی مهندسی عمران برگزار می کند
آیین معارفه دانشجویان جدیدالورود مهندسی عمران، زمان: دوشنبه 8 آبان ماه ساعت 15
30-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی مهندسی برق برگزار می کند
بازدید از شرکت سیم و کابل ابهر، زمان: سه شنبه 30 آبان ماه ساعت 9:30 تا 11:30
24-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی مهندسی برق برگزار می کند
بازدید از شرکت راشا کاسپین ایرانیان، زمان: دوشنبه 6 آذر ساعت 9 صبح
24-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی مهندسی برق برگزار می کند
شبکه های توزیع نیروی برق، زمان: 11 تا 13 اردیبهشت 1403
25-01-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی فیزیک برگزار می کند
مراسم معارفه گروه فیزیک، زمان: شنبه 13 آبان ماه 1402 ساعت 10 تا 12
09-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی فیزیک برگزار می کند
ثبت نام جهت بازدید عملی از شرکت پارس سوئیچ(10خرداد)، زمان: 9 خرداد 1402
09-03-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی فیزیک برگزار می کند
کارگاه و کلاس برنامه نویسی C و ++C، زمان: هفته اول اردیبهشت
21-01-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی علوم و مهندسی آب برگزار می کند
معارفه دانشجویان جدید الورود گروه مهندسی آب، زمان: دوشنبه 8 آبان ماه 1402 ساعت 10:30 تا 12:30
01-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی علوم و مهندسی آب برگزار می کند
ثبت نام دوره آموزش مقدماتی اتوکد، زمان: 22 آبان ماه 1402
22-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی شیمی و انجمن علمی مکانیک برگزار شد
گزارش برگزاری کارگاه «اموزش روش استاندارد طراحی و توسعه محصول مبتنی بر استاندارد {ISO IATF 16949}»، زمان: 13 اسفند ماه 1402
27-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی زمین شناسی برگزار می کند
مراسم معارفه دانشجویان نوورود زمین شناسی، زمان: دوشنبه 8 آبان ماه 1402 ساعت 11:30
07-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی زبان انگلیسی برگزار می کند
جلسات بحث آزاد انجمن انگلیسی (موضوع بحث: مرگ و موضوعات مرتبط)، زمان: 3 آبان ماه 1402 ساعت 13:30 تا 15
03-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی روانشناسی برگزار می کند
معارفه نودانشجویان گروه روانشناسی سال تحصیلی جدید، زمان: دوشنبه 8 آبان ماه 1402 ساعت 10 الی 12
07-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی دانشجویی شیمی برگزار می کند
کارگاه محاسبات مربوط به بررسی کارایی کاتالیست:TON و TOF، زمان: پنجشنبه 17 اسفندماه 1402
13-12-1402