خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 376-390 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی حقوق برگزار می کند
پخش و تحلیل حقوقی فیلم صحنه زنی، زمان: دوشنبه 25 اردیبهشت ساعت 16
23-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی جغرافیا برگزار می کند
آموزش مقدماتی Arc GIS Pro، زمان: شنبه ها و دوشنبه
16-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی جغرافیا برگزار می کند
اکران فیلم با عنوان "نجات خانوادگی"، زمان: سه شنبه 28 فروردین 1403
19-01-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی جغرافیا برگزار می کند
اثرات تغییرات اقلیمی بر گونه های در حال انقراض، زمان: سه شنبه 9 خرداد ساعت 12
06-03-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی برگزار می کند
دوره آموزشی پرورش زنبور عسل، زمان: تا 12 اردیبهشت 1403
08-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی برگزار می کند
کافه کارآفرینی 1، زمان: چهارشنبه 16 اسفند ساعت 10 تا 12
14-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی تاریخ و تمدن ملل اسلامی برگزار می کند
اکران فیلم با عنوان "پزشک"، زمان: یکشنبه 13 اسفندماه ساعت 15
13-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی تاریخ و تمدن ملل اسلامی برگزار می کند
اکران فیلم با عنوان "kingdom of heaven"، زمان: سه شنبه 7 آذر ساعت 14
05-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی برگزار می کند
جلسه مشترک انجمن های علمی با پارک علم و فن آوری استان زنجان و دفتر فن آوری و ارتباط با جامعه دانشگاه زنجان، زمان: دوشنبه 4 اردیبهشت ساعت 11 الی 13
30-01-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی برق برگزار می کند
مهارت های علمی، نرم افزاری و فنی مورد نیاز در صنایع بزرگ، زمان: دوشنبه 17 اردیبهشت ساعت 11
16-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی باغبانی برگزار می کند
وبینار افزایش راندمان بهره وری با استفاده از فناوری های نوین در گلخانه های نسل جدید، زمان: پنج شنبه 13 اردیبهشت ساعت 18
11-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی اقتصاد برگزار می کند برگزار می کند
امکان پذیری رشد اقتصادی توأم با مهار تورم، زمان: دوشنبه 1 خرداد ساعت 10 الی 12، زمان: دوشنبه 1 خرداد ساعت 10 الی 12
31-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی اقتصاد برگزار می کند
مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی اقتصاد، زمان: دوشنبه 1 آبان ماه ساعت 10 صبح
30-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی اقتصاد برگزار می کند
اکران فیلم با عنوان" Money Monster"، زمان: سه شنبه 14 آذر 1402 ساعت 15:30
12-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی اقتصاد برگزار می کند
ثبت نام کارگاه حل دستگاه های معادلاتی و کاربردهای آن در اقتصاد(4جلسه)، زمان: یکشنبه ها و سه شنبه ساعت 17 الی 20
06-03-1402