خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 421-435 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
برگزاری جلسات هفتگی آموزش قرائت قرآن کریم، زمان: یکشنبه ها
09-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
پیش ثبت نام دوره آموزشی_فرهنگی تربیت جنسی کودکان، زمان: پنج شنبه 11 آبان ماه از ساعت 8 تا 13
01-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
جشنواره رویش دانشگاهی، زمان: 17 الی 19 اردیبهشت 1402
11-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
آیین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه زنجان(ورودی های 98)، زمان: 26 تیر 1402
03-04-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
محفل هفتگی انس با قرآن کریم، زمان: یکشنبه 17 اردیبهشت ماه 1402
16-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
به مناسبت هفته قرآن و عترت اکران فیلم با عنوان "بازمانده"، زمان: سه شنبه 30 آبان ماه ساعت 15:30
28-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
فراخوان کارگاه آموزش هنر خوشنویسی، زمان: 30 آبان ماه لغایت 15 آذر 1402
30-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
اختتامیه رویداد رویش، زمان: 19 اردیبهشت 402 ساعت 15
18-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
نمایشگاه فرهنگ و هنر، زمان: 5 الی 7 آذر 1402
01-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
مجلس یادبود دانشجوی گرامی خانم محدثه بختیاری، زمان: سه شنبه 19 اردیببهشت ساعت 11 الی 12
18-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
فراخوان عضویت در گروه سرود دانشگاه(استعدادیابی و جذب)، زمان: سه شنبه 19 اردیبهشت
18-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
ثبت نام طرح ولایت دانشجویان و فعالین فرهنگی ، زمان: 20 اردیبهشت 1402
20-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
دوشنبه های فرهنگ با عنوان شرح بوستان سعدی، زمان: دوشنبه 25 دیماه 1402
23-10-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
اولین جلسه شورای هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری با حضور معاونت محترم فرهنگی -اجتماعی و مسئولین فرهنگی دانشگاه، زمان: 19مهرماه 1402
22-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند
ثبت نام در دوره آموزشی "پرده خوانی"، زمان: 25 اردیبهشت 402
24-02-1402