خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 421-435 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن های علمی برگزار می کند
اولین جلسه هماهنگی دبیران انجمن های علمی و صاحبان امتیاز نشریات دانشجویی با مسئولین معاونت فرهنگی، زمان: شنبه 29 مهرماه 1402 ساعت 10 تا 12
01-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن عملی شیمی برگزار می کند
happy mole day، زمان: دوشنبه 1 آبان ماه ساعت 11:30
30-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن علمی نجوم برگزار می کند
رصد آسمان شب، زمان: چهارشنبه 17 آبان 1402
16-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن علمی نجوم برگزار می کند
برگزاری نمایشگاه "کنجکاوی بشر در فضا"، زمان: 22 تا 24 مهرماه
30-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن علمی مهندسی مکانیک برگزار می کند
سلسله جلسات میزگرد انجمن علمی مهندسی مکانیک، زمان: شنبه های هر هفته ساعت 11
06-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن علمی مهندسی مکانیک برگزار می کند
بازدید از کارخانه ملی سرب و روی ایران و ایران ترانسفو، زمان: 6 اردیبهشت 1402-8:30 صبح
29-01-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن علمی علوم و مهندسی آب برگزار می کند
گزارش تصویری از سخنرانی علمی با محوریت های مدیریت ، حفاظت و بهره برداری از منابع آب ، زمان: 7 اسفندماه 1402
12-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن علمی علوم و مهندسی آب برگزار می کند
وبینار گفتگو با فارغ التحصیلان با عنوان Water Gap، زمان: جمعه 3 آذرماه 1402 ساعت 11 الی 12:30
27-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن علمی حقوق برگزار می کند
ثبت نام در مسابقه حقوقی مووت پوینت، زمان: 24 اسنفد 1401
04-01-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن علمی حقوق برگزار می کند
کارگاه آموزشی آشنایی با کارشناسی ارشد، زمان: دوشنبه 8 آبان 1402 ساعت 14:30
08-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن علمی حقوق برگزار می کند
مسابقه ملی موت کورت دانشگاه زنجان، زمان: 25 اردیبهشت 402
14-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن علمی جغرافیا برگزار می کند
آیین معارفه دانشجویان جدیدالورود جغرافیا، زمان: 15 آبان ماه 1402 ساعت 10
06-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن علمی ترویج، توسعه و ارتباطات روستایی برگزار می کند
آیین معارفه دانشجویان ورودی 1402، زمان: سه شنبه 9 آبان ساعت 10 تا 12
06-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن زبان انگلیسی برگزار می کند
جلسه ی بحث آزاد به زبان انگلیسی، زمان: دوشنبه 24 مهرماه 1402ساعت 10:30
15-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی شیمی کشور
جلسه شورای مرکزی و بازرسی
16-08-1402