خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 496-510 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشگاهیان گرامی
برنامه حضور دندانپزشک در بهداری دانشگاه
30-01-1402
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشگاهیان گرامی
برنامه حضور دندانپزشک در بهداری دانشگاه
20-03-1402
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشگاهیان گرامی
برنامه حضور دندانپزشک در درمانگاه دانشگاه
05-07-1402
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشگاهیان گرامی
"وبینار آموزشـی ملاحظات ورزشی پیشگیرانه و درمـانی دیابت نوع دو"
18-02-1402
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشگاهیان گرامی
مسابقه فرهنگی، هنري با محوریت "سلامت دانشگاهیان"
25-02-1402
معاونت آموزشيقابل توجه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های بورسیه صنعتی
قابل توجه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های بورسیه صنعتی دانشگاه زنجان
18-06-1402
مدیریت تربیت بدنیقابل توجه همکاران دانشگاهی ثبت نام کننده در صعود قله سندان ابهر
مسیر حرکت سرویس، زمان، لوازم، شرایط آب و هوایی
18-05-1402
معاونت آموزشيقابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی 1402
قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی 1403-1402
14-07-1402
معاونت آموزشيقابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد 1403-1402
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد 1403-1402
13-06-1402
معاونت آموزشيقابل توجه پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد 1402
قابل توجه پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد 1430-1402
27-07-1402
مرکز فناوری اطلاعاتقابل توجه کاربران اینترنت دانشگاه
قطعی اینترنت دانشگاه در روز شنبه 6 خرداد 1402
03-03-1402
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرقال رسول الله صلی الله علیه وآله:انا مدینه العلم وعلی بابها
شهادت امیرالمومنین علیه السلام تسلیت باد
22-01-1402
مدیریت تربیت بدنیلزوم دریافت کارت بیمه پزشکی-ورزشی جهت استفاده از کلیه اماکن ورزشی
مراحل دریافت کارت بیمه پزشکی-ورزشی جهت حضور در برنامه های ورزشی
05-07-1402
معاونت پژوهش و فناوریلفو رویداد مهارت افزایی
و هدایت شغلی
31-02-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیليلة القدر خير من ألف شهر
چند شبی آسمان نزدیک است... لحظه ها را دریاب
20-01-1402