خانه  :: اساتید  :: اخبار

برگزاري كارگاه هاي مربوط به درس سمينار
25 و 26 اردیبهشت ماه برگزاري كارگاه هاي مربوط به درس سمينار دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق

کارگاه در روز های 25 و 26  اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد

 

     حضور دانشجویان در جلسات کارگاه الزامی است و حضور و غیاب انجام خواهد شد.

     به ازای هر جلسه غیبت یک نمره از نمره نهایی کسر خواهد شد

      دانشجویانی که هر سه جلسه گارگاه را غایب باشند صرفاً با درخواست استاد راهنما و تایید گروه پس از کسر 3 نمره از نمره نهایی می توانند در ارائه شفاهی شرکت نمایند.

 

 

زمانبندی برگزاری کارگاه:

نام کارگاه

کلیات در خصوص سمینار ارشد

روش تحقیق و جستجوي منابع اطلاعاتی

اصول مقاله نویسی

اصول نگارش و گزارش نویسی

ارائه كننده

دکتر بیات

دکتر حريري

دکتر ترابی

دکتر بزرگی

تاريخ

ساعت

25/02/1403

8:00

25/02/1403

8:00-10:30

25/02/1403

10:45-13:00

26/02/1403

9:00-12:00

مکان

سالن کاوه

 

 

اطلاع رسانی تحصیلات تکمیلی گروه برق دانشگاه زنجان       https://eitaa.com/defae_takmili

 


ارسال شده در مورخه: 18-02-1403

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده مهندسی

برگزاری آزمون جامع دانشکده مهندسی

6 الی 8 خرداد ماه (01-03-1403)

   

زمان ارائه سمینار

ساعت و مکان دقیق ارائه ها برای هر گرایش متعاقباً اعلام می شود (01-03-1403)

   

دفاعیه متمرکز کارشناسی روز دو شنبه مورخه 18 تیرماه

فرآیند شرکت در دفاعیه متمرکز پروژه های کارشناسی برق (01-03-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده مهندسی

زمان آزمون میان ترم دروس سرویسی