خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 586-600 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان: رويکرد تلفيقي چندسطحي براي تبيين رفتارهاي مشارکت گرايانه کشاورزان در حفاظت از منابع آب. . .
22-08-1401
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : شناسایی قارچ های اندوفیت مو با تاکید بر عوامل بیماری نوار برگی مو و بررسی برخی از متابولیت های. . .
24-10-1401
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان :مدلسازی روند تغییرات ذخایر کربن آلی خاک های زراعی اقلیم نیمه خشک استان خراسان رضوی
27-10-1401
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری
برهمکنش همزیستی میکوریزا و مدیریت علف هرز بر کمیت و کیفیت ﻋﻠﻮﻓﻪ کنگر فرنگی
21-06-1401
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری
ارزیابی پاسخ های اکوفیزیولوژیک توده های بالنگوی شهری به کاربردبرخی مواد ضدتعرق در شرایط دیم
21-06-1401
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : تاثیر ارتفاع منطقه و عمق خاک بر ترسیب کربن در توده و خاکدانه های خاک های جنگلی در منطقه ارسباران
08-09-1401
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری
جداسازي و شناسايي مولكولي اندوفيت‌هاي گياه كَبَر (Caparis spinosa L.) و بررسي امکان سنتز برخي . . .
18-11-1401
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری
تأثیر برخی پلي‌فنل‌های گیاهی بر شبکه ژنی مرتبط با گیرنده فعال‌کننده‌های تکثیر پراکسی زومی گاما (PPARγ). . .
18-11-1401
معاونت اداری مالیجلسه امکانسنجی توسعه فناوری های منابع انرژی‌های تجدید‌پذیر
با حضور ریاست محترم دانشگاه زنجان و مدیر عامل محترم شرکت توزیع برق زنجان
25-02-1401
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیجلسات پیگیری ردیف اعتباری پژوهشکده در وزارت علوم
جلسات پیگیری ردیف اعتباری پژوهشکده در وزارت علوم و نیز نحوه ارتقا همکاریها با ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان
15-12-1401
معاونت دانشجوييجشنواره ملی سلامت
اولین جشنواره ملی سلامت دانشجویان
09-09-1401
رصدخانه دانشگاه زنجانجشنواره ملی ساعتهای آفتابی
جشنواره ملی ساعتهای آفتابی (مجازی) همراه با لایو رصد خورشید از رصدخانه دانشگاه
01-04-1401
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریجشنواره عروج ثانیه ها
ویژه دانشگاهیان دانشگاه زنجان
05-02-1401
روابط عموميجشن چهل و چهارمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران برگزار گردید
مرکز همایش های بین المللی غدیر میزبان کارکنان دانشگاه زنجان به همراه خانواده برای جشن فجر انقلاب اسلامی بود
19-11-1401
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریجشن میلاد حضرت رسول گرامی اسلام(ص) و امام جعفرصادق(ع)
هیئت دانشجویی مکتب الزهراء(س) برگزار می کند:
18-07-1401