خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 631-645 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت اداری مالیقابل توجه دانشجویان رشته های معماری و عمران در مقاطع کارشناسی و ارشد
مدیریت طرح های عمرانی دانشگاه، جهت انجام کارهای فنی در قالب کاردانشجوئی دعوت به همکاری می نماید.
04-03-1401
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشجویان ساکن در خوابگاههای دولتی
قابل توجه دانشجویان ساکن در خوابگاههای دولتی در خصوص پرداخت اجاره بهای خوابگاهها
24-08-1401
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی
قابل توجه دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی
05-10-1401
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دولتی (ویژه دانشجویان دختر)
قابل توجه دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دولتی (ویژه دانشجویان دختر) در خصوص جابجایی اتاق
03-11-1401
دانشکده مهندسیقابل توجه دانشجویان شرکت کننده در دوره پایتون
سه شنبه و جمعه هر هفته
15-09-1401
معاونت آموزشيقابل توجه دانشجویان محترم
تغییر تاریخ امتحان حضوری روزهای 8،9،11 تیرماه سال جاری
22-03-1401
معاونت آموزشيقابل توجه دانشجویان محترم
قابل توجه دانشجویان محترم
21-01-1401
معاونت آموزشيقابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ورودی 1398 و 1399
قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ورودی 1398 و 1399
05-02-1401
دانشکده کشاورزیقابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی
زمان ارائه درس سمینار، گرایش میوه کاری، سبزیکاری و گیاهان دارویی . . .
08-09-1401
دانشکده مهندسیقابل توجه دانشجویان کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک ورودی 1401
تعیین استاد راهنما
25-10-1401
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشجویان گرامی
شیوه نامه حذف پزشکی در امتحانات دانشگاه زنجان
18-10-1401
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشجویان گرامی
شیوه نامه حذف پزشکی در امتحانات دانشگاه زنجان
05-11-1401
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشجویان گرامی
بیمه حوادث گروهی
19-07-1401
مدیریت حراستقابل توجه دانشجویانِ متقاضیِ تردد با وسایل نقلیه شخصی
 
02-03-1401
مدیریت حراستقابل توجه دانشجویانِ متقاضیِ تردد با وسایل نقلیه شخصی
به دلیل تعطیلات هفته گذشته و در خواست دانشجویان متقاضی مجوز تردد خودرو، صدور مجوز تا آخر هفته جاری تمدید میشود
09-03-1401