خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 1186-1200 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی تاریخ و تمدن ملل اسلامی برگزار می کند
اکران فیلم با عنوان "kingdom of heaven"، زمان: سه شنبه 7 آذر ساعت 14
05-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی برگزار می کند
دوره آموزشی پرورش زنبور عسل، زمان: تا 12 اردیبهشت 1403
08-02-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی برگزار می کند
کافه کارآفرینی 1، زمان: چهارشنبه 16 اسفند ساعت 10 تا 12
14-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی جغرافیا برگزار می کند
اثرات تغییرات اقلیمی بر گونه های در حال انقراض، زمان: سه شنبه 9 خرداد ساعت 12
06-03-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی جغرافیا برگزار می کند
آموزش مقدماتی Arc GIS Pro، زمان: شنبه ها و دوشنبه
16-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی جغرافیا برگزار می کند
اکران فیلم با عنوان "نجات خانوادگی"، زمان: سه شنبه 28 فروردین 1403
19-01-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی حقوق برگزار می کند
مسابقه دادخواست نویسی، زمان: 23 الی 24 مهرماه
22-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی حقوق برگزار می کند
پخش و تحلیل حقوقی فیلم صحنه زنی، زمان: دوشنبه 25 اردیبهشت ساعت 16
23-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی دانشجویی ریاضی و علوم کامپیوتر برگزار می کند
پنجمین نشست از سلسله سخنرانی‌های ملی روز جهانی عدد پی ، زمان: 24 اسفندماه 1402 ساعت 11
23-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی رباتیک برگزار می کند
برگزار دوره آموزشی "ALutter Developer"، زمان: 1 اردیبهشت
25-01-1403
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی روانشناسی برگزار می کند
مهارت های پیش از ازدواج، زمان: یکشنبه و سه شنبه به ترتیب 30 مهر و 2 آبان ماه_ ساعت 13:30 تا
29-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی روانشناسی برگزار می کند
برگزاری دوره آموزشی با عنوان "نقش تله های زندگی (طرحواره ها) در روابط سمی عاشقانه"، زمان: دوشنبه 27 آذر ساعت 10 تا 12
22-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی روانشناسی برگزار می کند
کارگاه آموزشی مهارت های پیش از ازدواج، زمان: 7، 8، 15 اسفند ماه
05-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی روانشناسی برگزار می کند
کارگاه روش های مطالعه و نگارش پیشینه پژوهش(رایگان)، زمان: چهارشنبه 18 بهمن ماه 1402 ساعت 19
05-12-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی روانشناسی برگزار می کند
کارگاه آموزشی روابط زوجین در پنج سال اول زندگی مشترک، زمان: 13 و 14 اسفندماه ساعت 12 الی 14
05-12-1402