خانه  :: اساتید  :: اخبار

دوره های آموزشی مرکز فنی و حرفه ای دانشگاه زنجان
جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
ارسال شده در مورخه: 31-02-1402

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده مهندسی

کاردانشجویی در کتابخانه دانشکده مهندسی

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید (12-07-1402)

   

دوره های آموزشی فنی و حرفه ای

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید (27-06-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده مهندسی

زمان آزمون میان ترم دروس سرویسی