خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 166-180 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده کشاورزیبازگشت دوباره شور و نشاط دانشجویی پساکرونایی
شروع آموزشهای عملی مزرعه ای
21-02-1401
مدیریت تربیت بدنیباشگاه تخصصی والیبال دختران آفتاب (ویژه دختران) برگزار می کند
کلاس های آموزشی خصوص و عمومی (برای تمامی رده های سنی)
05-10-1401
دانشکده علوم انسانیبررسي تغييرات طول فصل بارش
بررسي تغييرات طول فصل بارش ايران زمين در بستر تحولات اقليمي
12-04-1401
معاونت دانشجوييبرنامه ارائه خدمات درمانی در بهداری دانشگاه
.
18-02-1401
مدیریت تربیت بدنیبرنامه استخر دانشگاه زنجان از بازه زمانی 1 مهر لغایت 30 اسفند 1401
برنامه استخر دانشگاه زنجان از بازه زمانی 1 مهر لغایت 30 اسفند 1401 (بانوان و آقایان)
28-06-1401
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریبرنامه اقامه نماز جماعت
در ماه مبارک رمضان
16-01-1401
مدیریت تربیت بدنیبرنامه اماکن ورزشی دانشگاه به جز استخر جهت استفاده دانشجویان
دختر و پسر بصورت رایگان از ماه مهر
08-06-1401
مدیریت تربیت بدنیبرنامه اماکن ورزشی دانشگاه به جز استخر جهت استفاده دانشجویان
دختر و پسر ( بصورت رایگان ) از ماه مهر
28-06-1401
مدیریت تربیت بدنیبرنامه اماکن ورزشی دانشگاه به جز استخر جهت استفاده دانشجویان
دختر و پسر ( بصورت رایگان ) از ماه مهر
09-07-1401
مدیریت تربیت بدنیبرنامه اماکن ورزشی دانشگاه جهت استفاده دانشجویان و کارکنان
دختران و پسران
11-11-1401
دانشکده علوم انسانیبرنامه امتحانات دانشکده عاوم انسانی
برنامه امتحانات عمومی و تخصص دانشکده علوم انسانی
20-10-1401
دانشکده علوم انسانیبرنامه امتحانات دانشکده عاوم انسانی
برنامه امتحانات عمومی و تخصص دانشکده علوم انسانی
03-11-1401
دانشکده کشاورزیبرنامه امتحانات نیمسال اول 1401 دانشکده کشاورزی
-
18-10-1401
دانشکده کشاورزیبرنامه امتحانات نیمسال دوم 1401کلیه مقاطع دانشکده کشاورزی
کلیه دانشجویان برنامه امتحانی خود را از طریق گزارش 428 سامانه گلستان ...
29-03-1401
دانشکده مهندسیبرنامه امتحانی
نیمسال اول 1402-1401
20-10-1401