خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 166-180 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_جهاد دانشگاهی برگزار می کند
برگزاری چهارمین دوره طرح ملی نکوداشت مفاخر ایران اسلامی با عنوان "فیلسوف فرهنگی"، زمان: یکشنبه 14 اسفند 1401 ساعت 11
06-12-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن های علمی برگزار می کند
دومین جلسه همفکری با دبیران انجمن های علمی و عاملین فرهنگی دانشکده ها با حضور معاون محترم فرهنگی، زمان: 8 اسنفد 1401
08-12-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی مکانیک برگزار می کند
بازدید از شرکت لبنیات پگاه، زمان: یکشنبه 7 اسفند 1401 ساعت 9:30
06-12-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی مکانیک برگزار می کند
میزگرد انجمن علمی مکانیک با اساتید، زمان: دوشنبه 8 اسفند ساعت 11:30 الی 13
06-12-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی مکانیک برگزار می کند
سمینار آشنایی با صنعت لبنیات، زمان: یکشنبه 7 اسفند 1401 ساعت 14
06-12-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ کانون اشراق برگزار می کند
دوره آموزش زبان ترکی استانبولی، زمان: 15 اسفندماه 1401
06-12-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن های علمی دانشگاه زنجان برگزار می کند
دومین نشست همفکری با دبیران انجمن های علمی و عاملین فرهنگی، زمان: دوشنبه 8 اسفند 1401 ساعت 10 الی 12
07-12-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی برق برگزار می کند
دوره مقدماتی متلب MATLAB، زمان: یکم اسفند 1401
30-11-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن آمار و انجمن محیط زیست برگزار می کند
شرکت در دوره آموزشی MINI TAB، زمان: چهارشنبه 10 اسفند 1401
08-12-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-کانون دارالقرآن کریم برگزار می کند
برگزاری کلاس های حفظ قرآن کریم، زمان: 10 اسفند 1401
06-12-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن علمی حقوق برگزار می کند
ثبت نام در مسابقه حقوقی مووت پوینت، زمان: 24 اسنفد 1401
04-01-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- کانون وژین برگزار می کند
برگزاری محفل های شعر کانون وژین، زمان: یکشنبه 14 اسفند 1401 ساعت 12 الی 14
10-12-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- جهاد دانشگاهی برگزار می کند
مرحله فینال و رده بندی یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره، زمان: پنج شنبه 15 دیماه 1401
14-10-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی- بسیج برگزار می کند
گزارش تصویری اردوی علمی راهیان پیشرفت (بازدید از مجتمع کشتی سازی، پالایشگاه ستاره خلیج فارس و ...)، زمان: 23 الی 27 آذر ماه 1401
05-10-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی به همراه جهاد دانشگاهی برگزار می کند
گزارش تصویری اختتامیه جشنواره غذای محلی، زمان: چهارشنبه 30 آذر 1401
07-10-1401