خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 946-960 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
مدیریت تربیت بدنیساعت و مسیر حرکت سرویس برنامه امند به تهم -انجمن کوهنوردی دانشجویان
روز پنج شنبه 6 اردی بهشت 1403
05-02-1403
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریزندگی به طعم آرامش
دبیرخانه بیست و ششمین دوره ازدواج دانشجویی دانشگاه های استان زنجان برگزار می کند:
07-11-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیزنجان میزبان کنفرانس بین المللی برق
زنجان آماده میزبانی از مهمانان بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برق
09-02-1403
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرزنان وکنشگری اجتماعی در اسلام
زنان فرهنگ وجامعه پیشرو الگوی سوم زنان
01-09-1402
دانشکده علومزمان و مکان مصاحبه دکتری دانشکده علوم
7 خرداد الی 11 تیر، ساختمان شماره 4 دانشکده علوم، سالن سمینار
06-03-1402
دانشکده علومزمان و مکان مصاحبه دکتری دانشکده علوم
7 خرداد الی 11 تیر، ساختمان شماره 4 دانشکده علوم، سالن سمینار
17-03-1402
دانشکده مهندسیزمان و مکان مصاحبه دکتری
7 خرداد الی 19 تیرماه ساختمان اداری دانشکده مهندسی
10-03-1402
مدیریت تربیت بدنیزمان و مکان اولین برنامه کوهپیمایی انجمن کوهنوردی اساتید
روز پنج شنبه 14 دی ماه راس ساعت 8 حرکت از کنار سدگاوازنگ
13-10-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیزمان سوم تا هفتم مهرماه 1402
روبروی سالن غدیر دانشگاه زنجان
01-07-1402
دانشکده مهندسیزمان دفاعیه متمرکز پروژه های کارشناسی
19 تیرماه
17-02-1402
دانشکده مهندسیزمان تشکیل کلاسهای بعدازظهر
نیم ساعت زودتر از زمان مقرر
19-01-1402
مدیریت تربیت بدنیزمان بندی استفاده از اماکن ورزشی (دانشجویان پسر)
زمان بندی استفاده از اماکن ورزشی (دانشجویان پسر)
26-07-1402
دانشکده مهندسیزمان برگزاری آزمون جامع مقطع دکتری در نیمسال جاری
6 الی 8 خردادماه
10-02-1403
دانشکده مهندسیزمان برگزاری آزمون جامع دانشکده مهندسی کلیه رشته ها
25،24،23اردیبهشت
26-01-1402
دانشکده مهندسیزمان انتخاب واحد کارآموزی و پروژه
17 و 18 اردیبهشت ماه
16-02-1402