خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 1141-1155 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری
انتخاب رشته تحصیلی در آموزش عالی: افزایش ثبت نام در دانشکده‌‌های کشاورزی
02-10-1402
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : شبیه‌سازی دینامیک کربن و نیتروژن با استفاده از مدل هایCentury و RothC در کاربری های متفاوت منطقه. . .
26-06-1402
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری
بررسی اثر تغییرات دما و دی اکسید کربن بر کارایی علف کش توتال در کنترل علفهای هرز
27-06-1402
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری
تحلیل نظام آموزش متوسطه کشاورزی و طراحی مدلی برای بهبود آن در ایران
28-06-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از رساله دکتری
باعنـوان همگرایی به جواب‌های تناوبی برای بعضی معادلات تحولی و تفاضلی با جمله‌ی تناوبی
23-08-1402
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : مکان‌یابی QTL آللوپاتی و تجزیه متابلوم در جو
05-04-1402
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری
تاثیر تیمار اسیدهای آمینه ال فنیل‌آلانین، ال- سیستئین و سلنیوم بر بهبود تحمل به سرمازدگی نشاء، رشد و . . .
17-10-1402
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : ارزیابی و مقایسه مدل¬های مختلف شاخص کیفیت خاک در خاک¬های آهگی جنوب دشت ارومیه
23-10-1402
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری
فرصت‌های محلی تنوع بخشی به معیشت مصرف کنندگان غیرمجاز آب‌های زیرزمینی در شهرستان زنجان
25-10-1402
معاونت پژوهش و فناوریجلسه بازخوانی کتاب کارآفرینی، کتاب استارت آپ کامل
توسط دفتر فناوری و ارتباط با جامعه دانشگاه زنجان برگزار شد
15-08-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیجلسه آمایش آموزش عالی استان با حضور معاون آموزشی وزیر علوم
جلسه آمایش آموزش عالی استان زنجان با حضور معاون آموزشی وزیر علوم، تحقيقات و فناوری برگزار گردید.
11-02-1403
گروه همکاری های علمی بین المللیجشنواره ی جذب دانشجویان بین المللی
جشنواره ی جذب دانشجویان بین المللی (دانشگاه تربیت مدرس، 15-16 اسفند 1401)
29-01-1402
مدیریت تربیت بدنیجشنواره مسابقات بهاره - دختران و پسران
دوشنبه ها و سه شنبه های ورزشی
26-01-1402
مدیریت تربیت بدنیجشنواره مسابقات بهاره - دختران و پسران
دوشنبه ها و سه شنبه های ورزشی
06-02-1402
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرجشنواره قرآنی شهید آوینی در اردیبهشت ماه 1403
دومین جشنواره قرآنی، معارفی ، هنری و ادبی شهید آوینی
18-10-1402