خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 106-120 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده علوم انسانیموسسه حکمت سهرودی و فرهنگستان علوم ومدرسه عالی ودانشگاه شهید مطهری
"همایش بین المللی شیخ اشراق و دنیای جدید" زنجان زمان : 23 و24 اردیبهشت 1402 مکان :هتل پیام
20-02-1402
رصدخانه دانشگاه زنجانموسسه جوانه های امید ظهور در رصدخانه
بازدید دانش آموزان موسسه جوانه های امید ظهور زنجان از رصدخانه
09-02-1402
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیمهمانسرای دانشگاه زنجان در گیلان – شهرستان چابکسر
اطلاعیه استفاده از سوئیت های شمال در تعطیلات تابستانی
08-05-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیمهرواره سرزمین مادری
به مناسبت روز جهانی و هفته ملی کودک
06-08-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیمنشور اخلاقی، ضوابط رفتاری و پوشش دانشجویان
منشور اخلاقی، ضوابط رفتاری و پوشش دانشجویان دانشگاه زنجان
15-09-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیمناقصه خرید، حمل، تحویل و نصب و راه‌اندازی سیستم کولینگ
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از مورخ 30 مهر تا 4 آبان 1402
29-07-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیمناقصه تهیه مواد اولیه وطبخ و توزیع غذای دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از 11 مرداد تا 14 مرداد 1402
09-05-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیمناقصه تهیه مواد اولیه وطبخ و توزیع غذای دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از 8 تا 11 شهریور 1402
07-06-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیمناقصه امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه‌ های دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از مورخ 11 تیر تا 14 تیرماه 1402
07-04-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیمناقصه امور خدماتی، پشتیبانی دانشگاه زنجان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: مناقصه‌گران می‌توانند از 3 آبان لغایت 8 آبان 1402
01-08-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیمناقصه امور خدماتی، پشتیبانی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از مورخ 6 خرداد لغایت 10 خرداد 1402
02-03-1402
دفتر ریاست و روابط عمومیمناقصه اجرای پارکینگ دانشجویی دانشگاه زنجان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از مورخ 22 شهریور تا مورخ 27 شهریور 1402
21-06-1402
معاونت پژوهش و فناوریمقاله استاد شیمی اقای دکتر یافتیان
طرح روی جلد مجله معتبر Diamond and Related Materials از انتشارات Elseiver شد
20-09-1402
معاونت پژوهش و فناوریمقالات چاپ شده
در مجلات پایگاه نیچرایندکس
11-02-1402
گروه همکاری های علمی بین المللیمعرفی فرصت مطالعاتی در کشور سوئیس
وبینار معرفی فرصت مطالعاتی در کشور سوئیس
28-06-1402